OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > Informace o návrhu rozpočtu 2015

Informace o návrhu rozpočtu 2015Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás podrobněji informoval o navrženém rozpočtu obce na rok 2015. Navržený rozpočet obce počítá s příjmy ve výši 20 074 200,-Kč a výdaji ve výši 24 825 800,-Kč, což představuje schodek ve výši 4 751 600,-Kč (pro srovnání návrh rozpočtu na rok 2014 počítal se schodkem 5 994 300,-Kč a jeho reálné výše na konci loňského roku činila 2 561 835,-Kč). Mojí snahou bylo sestavit rozpočet obce vyrovnaný, nebo alespoň s co nejmenším schodkem, protože si uvědomuji, že takto nastavená cesta není dlouhodobě udržitelná. Proto jsem já i ostatní zastupitelé hledali úspory ve všech výdajových položkách rozpočtu, tak abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. To je i jeden z důvodů, proč jsou plánované dotace na činnosti spolků, zájmových sdružení, apod. nižší než v minulých letech. Osobně si činností těchto spolků velmi vážím, protože realizují mnoho aktivit, které jsou prospěšné pro občany obce, ale musí si také uvědomit, že obec nebude jejich činnost dotovat v plné výši. Vím, že je to těžké, ale musí se snažit získat peníze i z jiných zdrojů, než z rozpočtu obce (např. získáváním sponzorských darů, atd.). I přes veškerou snahu je plánovaný schodek rozpočtu na rok 2015 značně vysoký. Chci zde však zdůraznit, že ne všechny výdaje plánované na letošní rok mohlo zastupitelstvo ovlivnit. Jde zejména o investiční akce, které byly připraveny nebo zahájeny v minulém období a jsou smluvně ošetřeny. Zejména jde o rekonstrukci hasičské zbrojnice, dobudování vodovodu na ulici „pod školou“, plánovaný doplatek k získané dotaci na opravu školky a opravu „křížku“ vedle silnice na Troskotovice. Dále do této skupiny patří i uzavření soudních sporů s panem Gröbnerem (formou finančního vyrovnání), i když vlastní vyrovnání je záležitostí současného zastupitelstva. Bez výdajů na výše uvedené akce, by plánovaný schodek rozpočtu obce byl ve výši 977 100,-Kč. Jestliže dále odečteme plánované investice současným zastupitelstvem (tj. náklady na nový projekt kanalizace – starému projektu již propadlo stavební povolení a dostavbu urnové zdi na hřbitově), pak by byl plánovaný rozpočet s přebytkem 1 777 800,-Kč. Toto se může zdát jako ideální stav. Bohužel tomu tak není. Výstavbu kanalizace nelze vynechat, protože je pro naši obec nezbytná. Už dnes se obec potýká s hrozbou udělení sankce od České inspekce životního prostředí za znečišťování potoka splaškovou vodou. Tato sankce může dosáhnout výše až 5 000 000,-Kč a po dobudování kanalizací v okolních obcích se už nebudeme moci vymlouvat na ostatní. Už dnes víme, že i při maximální dotaci na budování kanalizace, si obec bude muset vzít úvěr v hodnotě cca 15 000 000,-Kč. Jestliže tento úvěr budeme splácet ročně částkou cca 2 000 000,-Kč (to je přibližně to co by nám letos zbylo bez veškerých investic), tak po dobu splácení nám nezbydou peníze na žádné další investice po dobu několika let. Podle mého názoru to představuje velké riziko (vznikne potřeba nezbytné opravy silnice, chodníku, …) a mi na to nebude mít. Proto je potřeba již teď uvažovat nad otázkou, kde můžeme ještě dále ušetřit. Z tohoto důvodu v příloze přikládám návrh rozpočtu obce na letošní rok, který obsahuje nejenom plánované částky jednotlivých položek na letošní rok, ale i jejich skutečné čerpání v roce 2014 a vzájemné porovnání. Tak budete mít, pro případnou diskuzi, stejné informace jako já. Dále příloha obsahuje i návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vlasatice, protože obec je jejím zřizovatelem a myslím si, že občané by měli mít informace i o této oblasti.

Podrobný rozpočet 2015