OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > Informativní schůze kanalizace a ČOV ve Vlasaticích

Informativní schůze kanalizace a ČOV ve VlasaticíchDne 31. 10. 2017 se konala veřejná informativní schůze pro akci "Kanalizace a ČOV ve Vlasaticích" za účasti zástupců obce a společnosti Aqua Procon s.r.o., která zhotovila projekt.

V úvodním slově pan starosta přivítal přítomné a představil zástupce společnosti Aqua Procon s.r.o. a to pana Ing. Jokla a Ing. Pustinu, dále stručně popsal stav celého projektu, jak po finanční stránce (proinvestované částky a schválení udělení dotace), tak po stránce realizační.

Slova se ujal pan Ing. Jokl a představil kanalizaci a ČOV po projektantské stránce, na projektoru nám promítli situace vedení hlavních stok, polohy třech přečerpávacích stanic a ČOV. Po představení celého projektu se slova ujal Ing. Pustina, který bude mít na starost projekty domovních přípojek včetně sběru potřebných dat.

Ing. Pustina kladl velký důraz na vypouštění pouze tzv. čerstvých fekálií bez dešťových vod, to znamená, že do kanalizace boudou moci být vypouštěny fekálie pouze přímo, ne až z odpadní jímky. Jímka bude muset být zasypána nebo dále používána pro sběr dešťové vody. Tento postup je nezbytný pro správné biologické fungování ČOV.

Projekt domovních přípojek vám po zaregistrování na Obecním úřadě do 31. 12. 2017 uhradí obec Vlasatice, prostřednictvím firmy Aqua Procon s.r.o.. Územní souhlas, který bude nezbytnou součástí projektu je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 500,- Kč, tento poplatek bude muset uhradit vlastník nemovitosti.

Po svém výkladu Ing. Pustina vyzval občany k dotazům.

Nejčastější dotazy:

*Proč nelze do splaškové kanalizace vypouštět dešťové vody?

Odpověď: ČOV není dimenzovaná na takové množství vod a mohlo by dojít k úniku splaškových vod a ztráty schopnosti biologicky zpracovat splaškové vody.

*Co vše bude platit a zajišťovat obec, a co občan?

Odpověď: Obec zajistí a uhradí projektovou dokumentaci domovních přípojek. Občané uhradí správní poplatek za územní souhlas a zajistí samotné provedení domovní přípojky na svém pozemku včetně revizní šachty.

*Kdo bude provozovat kanalizaci a ČOV ve Vlasaticích?

Odpověď: provozovatelem bude obec Vlasatice, ale toto rozhodnutí zatím není konečné.

*Jsou povinni se připojit všechny nemovitosti?

Odpověď: Nejsou, ale vystavují se riziku kontroly České inspekce životního prostředí, kde budou muset dokládat, jak likvidují splaškové vody, a to v objemu počtu osob v domácnosti na jeden rok. Odvoz i likvidace splaškových vod musí být zajištěn oprávněnou firmou, která zpracovává splaškové vody. I domácnosti, které mají zabudovanou čističku odpadních vod, nebudou vyjmuti z kontrol České inspekce životního prostředí.

Z velké účasti občanů na této schůzi (asi 120 občanů) je zcela zřejmé, že toto téma je pro občany aktuální. Doufáme, že touto schůzí jsme zodpověděli většinu dotazů, týkajících se zahajovacích prací před samotnou výstavbou kanalizace.

Během samotné výstavby proběhnou další obdobné informativní schůze.