OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Vlasatice

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ VlasaticeDatum konání:
2.3.2020
Datum ukončení:
15.5.2020

 K O N K U R Z

  

Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky.

 

Základní školy a Mateřské školy Vlasatice, příspěvková organizace, Vlasatice 3, 691 30 okres Brno – venkov

 

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti,

 

K přihlášce přiložte:

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2020

 

Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 17. 4. 2020  na adresu: Obec Vlasatice, Vlasatice 149, 691 30.

Z důvodu nouzového stavu se posouvá termín doručení přihlášek a to do 15.5.2020

  

 

Ve Vlasaticích dne: 6. 4. 2020                                                                                 ……………………………………
                                                                                                                         starosta obce Vlasatice, Pavel Procházka