OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutíDatum konání:
29.10.2018
Datum ukončení:
9.11.2018

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen „katastrální úřad”), podle S 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a podle S 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), oznamuje, že katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát”) v katastrálním území Vlasatice obce Vlasatice bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Vlasatice, místnost zasedací, a to ve dnech od 29. 10. 2018 do 9. 11. 2018 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

V souladu s ustanovením S 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona v rámci nezbytné spolupráce s katastrálním úřadem Vás žádáme:

  1. o zveřejnění oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, jehož vzor Vám zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu, a to v souladu s ustanovením S 45 odst. 2 katastrálního zákona způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu; oznámení, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, je adresováno všem vlastníkům nemovitostí evidovaných v uvedeném katastrálním území, kteří mají pobyt nebo sídlo ve Vaší obci, a těm vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem nebo sídlem mimo Vaši obec, u nichž katastrálnímu úřadu není známa adresa jejich pobytu,

  2. o součinnost Vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené obcí (dále jen „zaměstnanec obce”) při zpřístupnění obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, neboť zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen pouze ve dnech 29.10.2018 a 5.11.2018 v době od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.; zaměstnanec obce bude seznámen s obsahem obnoveného operátu tak, aby při zájmu o nahlédnutí do obnoveného operátu v den nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu mohl zájemci o nahlédnutí vyhledat požadované údaje o jeho vlastnictví,

  3. o vytvoření podmínek pro vyložení operátu (alespoň tři kancelářské stoly), pro jednání s občany (židle) a o přiměřené klimatické podmínky v jednací místnosti.

    V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.czNyberKatastrlnfo.aspx.

    Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad samostatná oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu.