OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > "Prostě doma" - sociální služby v terénu

"Prostě doma" - sociální služby v terénuDatum konání:
24.11.2022

Jihomoravský kraje, který koordinuje mimo jiné terénní sociální služby. Ty pomáhají lidem, kteří z nějakého důvodu nezvládají péči o sebe či domácnost. Jedná se například o lidi, kteří se pohybují na vozíku, pacienty s dlouhodobým onemocněním, seniory, lidi se smyslovým či mentálním handicapem nebo rodiny s handicapovanými dětmi.

Z praxe však víme, že:

  • stěhování do pobytové sociální služby a adaptace na život v ní je zejména pro seniory velice stresující
  •  u lidí v produktivním věku a mladších osob včetně dětí vede pobyt k adaptaci výhradně na prostředí instituce, což je překážkou pro následnou sociální integraci.

Našim cílem je zvýšit povědomí o terénních sociálních službách a informovat, že Vaši občané mohou zůstat prostě doma, protože terénní sociální služby poskytnou Vašim občanům a jejich rodinám podporu při naplnění potřeb, které už nezvládnou zastat svépomocí.

Do těchto úkonů spadají například tyto činnosti:

  • dopomoc s osobní hygienou
  • přesun na lůžko nebo na vozík
  • zajištění a podávání stravy
  • pomoc s péčí o domácnost
  • doprovod do institucí nebo k lékaři
  • některé služby dokážou zajistit ošetřovatelskou a lékařskou péči (domácí hospice, domácí zdravotní péče)


Díky sociálním službám poskytovaným přímo v terénu mohou občané zůstat prostě doma – známé a bezpečné prostředí přispívá k jejich psychické pohodě, jsou nadále v kontaktu s rodinou a příbuznými a zároveň se jim dostává kvalitní a profesionální péče.

Prostě doma.pdf

prostedoma.jmk.cz

Nejčastější otázky, které se na téma terénní sociální služby objevují:
Jak probíhá taková pomoc u občana doma?
• Terénní sociální služby poskytují pomoc a podporu podle potřeb každého individuálně. Nejčastěji jde o dopomoc s hygienou, zajištění a podávání stravy, doprovod k lékaři apod. Konkrétní úkony jsou vždy prováděny tak, aby se co nejvíc podpořila samostatnost člověka a zachovala jeho důstojnost.
Jak tyto terénní sociální služby pomohou obci?
• Díky podpoře terénních sociálních služeb se senioři nebo dlouhodobě nemocní ve Vaší obci nemusí stěhovat z domu v momentě, kdy se o sebe nedokážou postarat. Tímto přístupem je tak možné šetřit kapacitu v pobytových sociálních službách a náklady na jejich provoz. V neposlední řadě pak takoví občané budou žít spokojeněji, protože budou moci zůstat ve známém prostředí s vědomím, že se k nim pomoc dostane i mimo instituce.
Jakou pomoc získají rodiny těchto občanů?
• Podpora terénní služby znamená i pomoc pro pečující rodinu, která nemusí vědět, jak se o osobu s handicapem správně postarat. Zároveň jim tato sociální služba uvolní ruce, aby nemuseli o svého příbuzného pečovat na plný úvazek, a mohli tak být co nejdéle ekonomicky aktivní.


Rádi bychom se s Vámi také podělili o skutečný příběh, který má i díky terénní sociální službě dobrý konec:
„Kateřina zůstala po úmrtí manžela ve svém domě zcela sama, nemá děti ani vnoučata. Se sousedy se vídá pouze v kostele, kam chodí téměř každou neděli, přestože má problémy s chůzí. Místní farář si všiml, že poslední týdny chodí Kateřina pořád ve stejném oblečení a chová se zmateně. Když si s ní promluvil, tak zjistil, že seniorka přestala zvládat péči o domácnost a nedostane se už sama ani do vany. Domluvili si schůzku s terénní sociální pracovnicí, která paní Kateřině pomohla vyřídit příspěvek na péči. Od té doby za ní pravidelně jezdí pečovatelka, která jí pomáhá s koupáním i úklidem domácnosti.“
Díky sociálním službám poskytovaným přímo v terénu mohou Vaši občané i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité – to mohou získat s veškerou potřebnou péčí prostě doma.