OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > Setkání rodičů a přátel školy

Setkání rodičů a přátel školy31. 5. 2017 po zasedání ZO se konalo setkání rodičů, přátel školy, zástupců školy a zřizovatele. Pan starosta přivítal přítomné rodiče a paní ředitelku Mgr. Marcelu Mikelovou. Přítomným rodičům přednesl výši provozních příspěvků za roky 2015 -2017, které poskytuje obec jako zřizovatel. Upozornil na snížení příspěvku, který byl dosažen zvýšeným počtem žáků ve všech ročnících. Školní rok 2016/2017 navštěvuje 75 žáků ZŠ a 23 dětí v MŠ. Zvýšený počet žáků je odměnou za společné úsilí, na kterém se podílelo vedení školy, zřizovatel a nemalou částí paní Markéta Vodáková.

Slova se ujala paní ředitelka, přivítala přítomné rodiče a představila přítomným novou koncepci naší školy, podle které od začátku školního roku pracují. Jejím cílem nejí pouze vytvoření moderní školy s rozvojem techniky, ale hlavně zaměření se na oblast výchovnou, což je rozvoj dítěte a žáka a využití pravidel efektivní výuky, dále by měla zlepšit komunikaci a nastavit pevná a jasná pravidla mezi učiteli, žáky a rodiči. V této koncepci je kladen důraz na osvojení smysluplné práce i s výpočetní technikou, upevňování pravidel slušného chování, tj. aktivně rozvíjet naše děti ve všech směrech. Moto tohoto projektu je  S O V A: S - soběstačně, O - osobnostně, V - vztahově, A - aktivní jedinec. Po představení tohoto projektu paní ředitelka okomentovala jak se daří koncepci naplňovat v každodenním chodu školy.

V dalším bodě paní ředitelka vyzdvihla společnou práci na snaze o zvýšení počtu žáků v naší škole. V letošní školním roce odejde z naší školy 14 žáků a roce následujícím očekáváme 5 prvňáčků.

 

Naše škola po dobu dvou let zaštiťovala speciální třídu. Z důvodu nízkého počtu žáků pro další školní rok, jsme nuceni tuto třídu uzavřít. Tři děti ze speciální třídy budou i se svými asistenty začleněny do běžných tříd.

Paní ředitelka dále upozornila na podané žádosti o dotace, a to na vytvoření přírodovědné učebny, projekt Šablony pro školy, který by měl využít na částečný úvazek školního psychologa a dotaci na obědy do škol pro znevýhodněné žáky.

Další možností, kterou můžou žáci využít je otevření ranní družiny a možnost návštěvy 2 příměstských táborů, které jsou nejen pro děti z naší školy a konají se od 10. 7. -14. 7. 2017 a od 17. 7. - 21. 7. 2017.

Od nového školního roku budou opět zavedeny svačinky do školy, projekt Ovoce do škol bude nově i pro žáky z druhého stupně, bude nová možnost placení obědů, a to  inkasním příkazem.

Paní ředitelka požádala přítomné rodiče o jejich dotazy a připomínky. Následovala diskuze zaměřená převážně na otvírací dobu MŠ Vlasatice po dobu letních prázdnin a na problém s kouřením některých našich žáků.