OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > Užívání požární zbrojnice

Užívání požární zbrojniceV posledních dnech se setkávám s názory, že zastupitelstvo obce (resp. jeho část) chce sebrat hasičům požární zbrojnici, neumožňuje jim do ní přístup, apod. Proto bych rád tímto způsobem uvedl tyto zaručené informace na pravou míru.

Nejdříve mi dovolte stručně zrekapitulovat některá fakta. V naší obci působí Sbor dobrovolných hasičů (SDH) a Jednotka požární ochrany. SDH je zájmový spolek (stejně jako fotbalový klub, nebo klub důchodců) a sdružuje zájemce o požární problematiku. Naproti tomu jednotka je zřízena obcí a je určena pro zabezpečení požární ochrany v obci. Obě tyto uskupení jsou finančně podporovány z rozpočtu obce a to vždy v rozsahu, v jakém si požádali (viz. rozpočet obce na léta 2015, 2016 a 2017). Současně s tím byla v minulých letech z rozpočtu obce zrekonstruována požární zbrojnice, a to opět v rozsahu požadavků SDH. Z výše uvedeného se tedy mohu domnívat, že v oblasti financování nejsou mezi SDH a obcí žádné rozpory (předpokládám, že stejně to vidí i členové SDH).

Jediný problém by tedy mohlo být užívání požární zbrojnice. V současné době má přístup do požární zbrojnice (která jak podotýkám je majetkem obce) zaměstnanec obecního úřadu, členové zásahové jednotky, starosta a bůh ví kdo ještě. Sami vidíte, že tento stav je z pohledu obce (která má za povinnost řádně pečovat o svůj majetek) dlouhodobě neudržitelný a je třeba mu dát nějaký řád. Z tohoto důvodu se starosta obce rozhodl vytvořit v požární zbrojnici režim tzv. centrálního klíče.

Nastavení tohoto režimu však znamená pouze následující:

  • plný přístup do požární zbrojnice bude mít starosta obce (jako statutární zástupce obce na to má právo)
  • zásahová jednotka má plný přístup do garáží požární techniky a na sociálky. Tedy jedná se o stejný stav jako dosud. Není tedy pravda, že se členové zásahové jednotky nebudou mít kde umýt po provedení zásahu, jak tvrdí například pan Ševčík.
  • zaměstnanec obecního úřadu (pan Lakatoš) má přístup pouze na sociálky a do obecního skladu. Takže dochází k zamezení jeho vstupu do místností s vybavením jednotky.
  • zodpovědná osoba SDH (např. starosta SDH, vedoucí kroužku mladých hasičů, atd.) má přístup na sociálky a do zasedací místnosti požární zbrojnice, avšak s jedním administrativním omezením, kterým je požadavek na vypůjčení klíče od zasedací místnosti.

Zde je pravděpodobně jádro všech dezinformací a polopravd, pro mě osobně nepochopitelných, přičemž se nic zásadního neděje, protože SDH bude mít stále bezplatný přístup i do zasedací místnosti požární zbrojnice. Na druhou stranu rozumím i jistému rozhořčení některých členů SDH, proč by si měli půjčovat klíč od zasedací místnosti v požární zbrojnici, když je určena zejména pro jejich účely.

K tomu však musím dodat, že obec si sice na jedné straně vymezila možnost využití této zasedací místnosti i pro své účely (protože je prostě majetkem obce), ale na druhé straně navrhla SDH možnost zachování volného přístupu do zasedací místnosti (tj. bez nutnosti opakovaného půjčování klíče), a to vše v rámci tzv. Smlouvy o spolupráci mezi SDH a obcí. Bohužel do dnešního dne (cca po 4 měsících) nebyla ze strany SDH žádná odezva k této smlouvě. Na základě této skutečnosti se tedy starosta rozhodl pro výše uvedené řešení, tzv. centrálního klíče.

Pevně věřím, že každý, kdo chce pochopit, tak již chápe, že zastupitelstvo obce, nebere SDH požární zbrojnici, neomezuje její užívání, atd., ale pouze se řádně stará o obecní majetek, který má značnou hodnotu.

Petr Hubáček

Návrh smlouvy mezi SDH a obcí