OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > Vlasatice – projekty domovních kanalizačních přípojek

Vlasatice – projekty domovních kanalizačních přípojekINFORMAČNÍ LETÁK:     Vlasatice – projekty domovních kanalizačních přípojek

V relativně brzké době bude zahájena stavba splaškové kanalizace ve Vlasaticích. Součástí této stavby budou jednak hlavní stoky, vedené zpravidla v komunikaci, ale také odbočky z těchto stok pro jednotlivé domovní přípojky.

Odbočky budou vždy vytaženy mimo komunikaci, podle situace v daném místě většinou za inženýrské sítě (v rámci stavby kanalizace je tedy hrazena ta část přípojky, která je nejnáročnější a nejdražší). Zbývající část domovní přípojky, vedená od tohoto ukončení odbočky až po odpad v nemovitosti, je již záležitostí každého vlastníka nemovitosti (tj. vlastní realizace přípojky bude provádět i financovat vlastník nemovitosti).

Aby však mohly být domovní přípojky provedeny, je nutné pro každou z nich zpracovat projekt, na základě kterého vydá stavební úřad územní souhlas. Veškeré finanční a administrativní náklady spojené se zpracováním projektu domovní přípojky hradí obec, a to všem majitelům nemovitostí, kteří se zaváží k připojení své nemovitosti ihned po ukončení stavby kanalizace a ČOV.

Žádám tedy tímto všechny majitele nemovitostí, kteří mají zájem využít této nabídky, aby vyplnili přiložený formulář a nejpozději do konce letošního roku ho doručili na obecní úřad.

Následovně budou projektanti přípojek obcházet jednotlivé nemovitosti a zjišťovat potřebné údaje. Termín obchůzek bude v předstihu oznámen, předpokládá se, že budou probíhat během listopadu a prosince letošního roku.

Projektanti budou potřebovat tyto informace:

  • jak jsou v současnosti likvidovány splaškové a dešťové vody v jednotlivých nemovitostech;
  • kudy bude pro vás nejvýhodnější vést kanalizační přípojku z nemovitosti a jaká je potřebná hloubka potrubí v místě vyústění z nemovitosti.

Současně bude potřeba podepsat plnou moc pro zastupování vlastníků nemovitostí při vyřizování územního souhlasu, a to od všech spoluvlastníků nemovitosti (plnou moc připraví projektanti).

Následně budou vypracovány projekty, projektanti rovněž zajistí potřebná vyjádření správců sítí, komunikací, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků a vlastní podání na stavební úřad. 

Projekty přípojek hradí obec, proto projektanti, kteří budou obcházet, nevybírají žádné peníze.

 

Vlasatice-prihlaska_upravene.pdf