OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Úřední deska > Záměr směny nemovitých věcí

Záměr směny nemovitých věcíVyvěšeno: 23. 5. 2022
Sejmuto: 10. 6. 2022

Záměr směny nemovitých věcí

 Obec Vlasatice v návaznosti na Usnesení č. 2022/2/7 zveřejňuje dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 záměr směnit tyto nemovité věci:

  • část pozemku č. 2596/3 - vodní plocha/tok přirozený  o výměře 1530 m2,a to díl označený písm.„a“ o výměře 128m2 dle GP  č.840-257/2021,
  • část pozemku č. 2596/5 - ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 596 m2, a to díl označený písm.„b“ o výměře 381m2 dle GP č.840-258/2021,
  • pozemek p.č. 5140/135 - ostatní plocha/ silnice o výměře 4967 m2(pozemek zatížen věcným břemenem zřizování a provozování vedení),

ve výlučném vlastnictví Obce Vlasatice, zapsané až dosud mj. na LV č. 10001 pro katastrální území Vlasatice, obec Vlasatice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,

a

část pozemku č. 5137/11 – ostatní plocha/silnice o výměře 4229 m2 , a to díl označený písm. „a“ o výměře 257m2 dle GP č.839-256/2021

  • pozemek p.č.5137/12 –  ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 590 m2,
  • pozemek p.č.5137/13 –  ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 824 m2,
  • pozemek p.č. 8343 -   ostatní plocha/silnice o výměře 294 m2,

(všechny tyto pozemky shora zatíženy věcnými břemeny spočívajícími v uložení vodovodu, pozemky p.č.5137/11 a p.č.5137/12 a p.č.5137/13 zatíženy i věcnými břemeny zřizování a provozování vedení),

ve výlučném vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,602 00 Brno, IČ: 70888337,hospodaření se svěřeným majetkem kraje náleží Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,602 00 Brno, IČ:70932581, zapsané až dosud  na LV č. 595 pro katastrální území Vlasatice, obec Vlasatice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,

a to bezúplatně s tím, že nebude ujednáno vyrovnání rozdílu sjednané ceny mezi předměty směny, i když sjednaná cena předmětu směny, k němuž vlastnické právo nabude Jihomoravský kraj, převýší obvyklou a sjednanou cenu předmětu směny, k němuž vlastnické právo nabude Obec Vlasatice, a to ve výši 350 666,55,- Kč dle znaleckého posudku ev. č. 6061-017/2022.

Zdůvodnění výše uvedeného cenového rozdílu:

Obec Vlasatice považuje směnu pozemků za jiný důležitý zájem obce ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, a to zejména z důvodu, že na všech směňovaných pozemcích se nachází objekty typu: komunikace, krajnice sloužící k odvedení dešťových vod, chodníky, nebo inženýrské sítě. Obec Vlasatice má záměr na získaných pozemcích zbudovat veřejné chodníky. Touto směnou dojde k narovnání vlastnických vztahů, což je nezbytným předpokladem k zabezpečení budoucí řádné péče o výše uvedené objekty nacházející se na směňovaných pozemcích ze strany obou vlastníků. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit nebo podat své nabídky písemně na adresu Obce Vlasatice do 10. 6. 2022. Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny. Obec Vlasatice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 05. 2022 14:38