OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Úřední deska > Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – oznámen

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – oznámenVyvěšeno: 15. 4. 2024
Sejmuto: 25. 4. 2024

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) a f) zákona, Vám oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru


„D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice“

se bude konat prezenční formou na níže uvedeném místě.


Místo:                       sál Radnice
                                  Brněnská 2
                                  691 23 Pohořelice
Datum zahájení:      24. dubna 2024 od 15:00 hod.

Na veřejném projednání mohou zúčastnění vznést své připomínky formou vystoupení, veškeré připomínky budou podkladem pro vydání závazného stanoviska EIA MŽP.
Pro informaci uvádíme program veřejného projednání:
• Zahájení veřejného projednání;
• Představení účastníků, časová rekapitulace procesu EIA; 
• Stručné představení záměru oznamovatelem (ŘSD, s.p.);
• Stručné vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí týmem zpracovatelky dokumentace;
• Vyjádření přítomných zástupců dotčených územních samosprávních celků;
• Vyjádření přítomných zástupců dotčených správních úřadů;
• Vyjádření přítomných zástupců dotčeného státu (Rakousko);
• Diskuze - dotazy a připomínky veřejnosti a spolků (zástupci jednotlivých stran budou v diskuzi odpovídat).

V souladu s § 16 odst. 1 zákona je tato pozvánka (včetně veškerých informací o záměru) zveřejněna rovněž v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP511, resp. přímo na následujícím odkazu (D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice).

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 04. 2024 15:56