OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Územní plán obce

Územní plán obce Vlasatice

 

2022

Do úplného znění Územního plánu Vlasatice po změně č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech

  • Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního úřadu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
  • Obec Vlasatice, Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice

Do změny č. 1 Územního plánu Vlasatice, která nabyla účinnosti dne 22. 02. 2022 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obec Vlasatice, Vlasatice č. p. 149, 691 30 Vlasatice
  • Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
  • Krajský úřad jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního úřadu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
  • do dokladové části lze nahlížet na Obecní úřad Vlasatice, Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice

Změna č. 1 Územního plánu Vlasatice – vydaná dne 7. 12. 2021

Změna č. 1 ÚP Vlasatice_výrok.pdf

2. Změna č. 1 ÚP Vlasatice_odůvodnění.pdf

3. Změna č. 1 ÚP Vlasatice_text s vyznačením změn.pdf

o1_Výkres širších vztahů.pdf

o2_Koordinační výkres.pdf

o3_Výkres záborů půdy.pdf

v1_Výkres základního členění území.pdf

v2_Hlavní výkres.pdf

v6_Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf

Úplné znění Územního plánu Vlasatice po změně č. 1

Text úplného znění ÚP po ZM1.pdf

1_zakladní členění.pdf

2_hlavni výkres.pdf

3_doprava.pdf

4_energetika.pdf

5_vak.pdf

6_vpso.pdf

o1_širší vztahy.pdf

o2_koord.pdf

 

2020

Zpráva o uplatňování územního plánu Vlasatice

I. Zpráva o uplatňování územního plánu Vlasatice_schválena.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

Dokumentace ÚP

ÚP Vlasatice - textová část

ÚP Vlasatice - základní členění území (výkres)

ÚP Vlasatice - koncepce uspořádání obce (výkres)

ÚP Vlasatice - dopravní infrastruktura (výkres)

ÚP Vlasatice - infrastruktura energie (výkres)

ÚP Vlasatice - veřejně prospěšné stavby (výkres)

ÚP Vlasatice - inženýrské sítě (výkres)

Dokumentace ÚP - odůvodnění

ÚP Vlasatice - odůvodnění (text)

ÚP Vlasatice - širší vztahy (výkres)

ÚP Vlasatice- koordinační výkres 1

ÚP Vlasatice - koordinační výkres 2

ÚP Vlasatice - zábor veřejného prostranství (výkres)

Dokumentace ÚP - vliv na ŽP

ÚP Vlasatice - vliv SEA A

ÚP Vlasatice - vliv SEA B-F

ÚP Vlasatice - ekologická stabilita