OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a obec > Územní studie pro RD

Územní studie pro RD

Obec Vlasatice vedena snahou vytvořit ve svém katastrálním území vhodné podmínky pro plnění vytyčených cílů, zejména podpory rozvoje individuální rodinné výstavby, podpory zakládání mladých rodin, udržení a rozšiřování počtu obyvatelstva, vytvořila čtyři  samostatné lokality, v nichž se již nachází 21 pozemků, které vznikly na základě jednotlivých geometrických plánů a které po řadě jednání a řízení byly zapsány v katastru nemovitostí jako samostatné pozemky s vlastními parcelními čísly.

Předmětné pozemky jsou v souladu se schváleným Územním plánem obce Vlasatice a ve shodě s vypracovanou územní studií určeny pro výstavbu rodinných domů pro individuální bydlení.

Zveřejněné územní studie slouží k seznámení, potencionálních zájemců o koupi předmětných pozemků s:

- Vymezení a popis řešeného území
- Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
- Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
- Návrh koncepce řešeného území
     - Dopravní řešení
     - Technická infrastruktura
     - Koncepce zeleně

Obec Vlasatice nyní nepřijímá žádné žádosti o koupi pozemků vhodných ke stavbě RD. 

Žádosti budou přijímány až po schválení podmínek prodeje na zasedání zastupitelstva a následném zveřejnění.

 

Lokalita 1 - před hřbitovem

Textová část lokalita 1.pdf

Obrazová situace Lokalita 1.pdf

B.3_koor sit _I[2].jpg

 

 Lokalita 2 - za hřbitovem

Textová část lokalita 2.pdf

Obrazová situace Lokalita 2.pdf

 

 Lokalita 2.jpg

 

 Lokalita 3 - u hřiště

Textová část lokalita 3.pdf

Obrazová situace Lokalita 3.pdf

Lokalita 3.jpg

 

 Lokalita 4 - samostatný pozemek

 Pozemek parc. č. 6696/1 v k.ú. Vlasatice o výměře 674 m2, druh pozemku - ostatní plocha.

Pro pozemek není vypracována samostatná územní studie, proto se výstavba rodinného domu řídí pravidly platného Územního plánu obce Vlasatice. 

https://www.vlasatice.cz/uzemni-plan-obce

doc1.jpg