OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Platné místní vyhlášky a směrnice obce

Sbírka právních předpisů ÚZC a některých správních úřadů

Směrnice č. 2/2022, pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vlasatice Směrnice 2-2022
OZV č. 1/2020, zrušení OZV č. 3/2010 OZV č. 1-2020.pdf
NO č.1/2015, tržní řád NO č. 1-2015
Směrnice č.1/2015, o poskytování dotací Směrnice č. 1-2015

Vzor žádost o dotaci z rozpočtu obce

Vzor žádosti o dotaci.docx
Vzor vyúčtování dotace z rozpočtu obce Vzor vyučtování dotace
Směrnice č.4/2016, o veřejných zakázkách Směrnice č. 4-2016
Ceník obce Vlasatice Ceník 2024.pdf
Řád pohřebiště Řád pohřebiště (2018)
Směrnice č. 1/2017, spisový a skartační řád Obecního úřadu Vlasatice  Směrnice č. 1-2017 
Směrnice č. 2/2018, o ochraně a zpracování osobních údajů Směrnice č. 2-2018
Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů
Směrnice č. 1/2019, vysílaní na pracovní cesty, cestovní náhrady

Směrnice č. 1-2019

OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

OZV o místním poplatku ze psů

OZV č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 4/2023 o nočním klidu

OZV o nočním klidu

OZV č. 5/2023, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vlasatice

OZV, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vlasatice

 

 

Zápisy ze zastupitelstva obce

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Vlasatice jsou uvedeny zde.

Zápisy z jednání výborů ZO

Zápisy z jednání výborů ZO jsou uvedeny zde.

Další dokumenty obce

Jednací řád Zastupitelstva obce JŘ ZO
Jednací řád Finančního výboru JŘ FV
Jednací řád Kontrolního výboru JŘ KV