znak obce Vlasatice Oficiální stránky obce Vlasatice

Drazí spoluobčané, vážení návštěvníci,

vítejte na oficiálních stránkách obce Vlasatice. Naše webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás, pro občany, a proto se budeme snažit Vás v maximální možné míře informovat o aktuálním dění v obci, a to i nad rámec zákonem stanovených podmínek. V plnění tohoto úkolu budeme úzce spolupracovat se zřizovanými příspěvkovými organizacemi obce a všemi dobrovolnými spolky občanů, které jsou hlavním tahounem kulturního života v naší obci.

Pevně věřím tomu, že právě prohlížené webové stránky naší obce Vám budou poskytovat užitečné a zajímavé informace nejen o životě naší obce, našich spoluobčanů, ale i aktuální informace o práci starosty obce a celého zastupitelstva.

 

Pavel Procházka

starosta obce

obec Vlasatice

Obec Vlasatice
Vlasatice 149
691 30  Vlasatice

Tel: 734 152 952
E-mail: podatelna@vlasatice.cz