OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek

Úvodem krátce o historii, vzniku a činnosti Mysliveckého spolku (dále jen MS) jako zájmové organizace ve Vlasaticích. Vznik MS, dříve pod názvem Hubertus Vlasatice, sahá do roku 1963, kdy vstoupil v platnost nový zákon o myslivosti č. 23, ze dne 23. 2. 1962. Tento zákon zásadně změnil možnost podat žádost o uznání nové honitby. Oproti dřívějším zvyklostem, kdy mohla i soukromá společnost požádat o uznání nové honitby, tak s platností tohoto zákona mohl tuto žádost podat pouze hospodářský podnik, který na zemědělské půdě hospodařil a pracoval. Ve Vlasaticích v této době splňoval podmínky zákona, tj. nejméně 500 ha půdy, na které lze myslivecky řádně se zvěří hospodařit, pouze Státní statek Vlasatice a Jednotné zemědělské družstvo. Na základě těchto skutečností vznikly na žádost uvedených podniků dvě honitby, které správní orgán, tehdy okres Břeclav, uznal. Proto byla založena dvě myslivecká sdružení – Rozvoj Státní statek a Hubertus JZD. 

Myslivecké sdružení

Členem těchto MS se mohl stát občan ČSR, který úspěšně absolvoval odborné zkoušky o myslivosti. Tyto zkoušky obsahovaly předměty jako chov a ochrana zvěře, zoologie, zákony a vyhlášky, kynologie a střelectví. Myslivost byla a je zájmová činnost a myslivci, kteří mají rádi přírodu a zvěř v ní, se chtějí dobrovolně, bez nároku na odměnu, ve svém volném čase o ni co nejlépe starat tak, aby byla i na další období. Obě MS svou činnost provozovala samostatně až do roku 1977, kdy se po dohodě obou společností v roce 1978 sloučila v jedno MS, které trvá dosud. Hospodaření a činnost MS v té době vykazovaly velmi dobré výsledky. Například největší výsledek lovu v roce 1970, počítáno za obě MS, byl 3901 kusů drobné zvěře. Toho bylo dosaženo na výměře 2225 ha. Je třeba přiznat, že tento výsledek nebyl dán jen zásluhou myslivců, ale také vlivem optimálních přírodních podmínek a také velmi dobrou spoluprací obou zemědělských podniků.

                                 Myslivecké sdružení                    Myslivecké sdružení

Zásadní změna nastala až v roce 1993, kdy vstoupil v platnost nový zákon o myslivosti č. 270 z 28. 4. 1992, který výrazně změnil požadavek na uznání honitby, a to tak, že žádost o uznání honitby mohl podat pouze soukromý vlastník zemědělských pozemků, nadále s výměrou nejméně 500 ha souvislé plochy. Poněvadž tuto podmínku ve Vlasaticích nikdo z vlastníků nesplňoval, ukládal zákon, aby se vlastníci pozemků sdružili do tzv. honebního společenstva tak, aby splnili 500 ha podmínku a mohli uznanou honitbu pronajímat dle vlastního uvážení v desetiletém cyklu obnovování. Tato podmínka byla splněna a činnost MS Vlasatice tak může pokračovat. 

(s využitím textu pan Vratislava Paláška, ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE, číslo 3, červenec 2011)

Myslivecké sdružení

Od prosince 1995 je Myslivecké sdružení Vlasatice registrováno jako spolek, jehož předsedou je: pan Karel Krejčí.