OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a obec > ZŠ a MŠ Vlasatice

Základní škola a Mateřská škola Vlasatice

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola je právním subjektem od 1. 10. 2002, kdy došlo ke sloučení mateřské školy se školou základní. Zřizovatelem ZŠ a MŠ Vlasatice je obec Vlasatice. ZŠ disponuje kapacitou 160 žáků, nyní v osmi třídách. MŠ má dvě heterogenní třídy s kapacitou 36 dětí. Do ZŠ dojíždí žáci z Pohořelic, Troskotovic, Jiřic u Miroslavi, Odrovic, Cvrčovic a Ivaně. MŠ navštěvují děti z Troskotovic a Nové Vsi. MŠ disponuje rozlehlejší zahradou a ZŠ sportovním hřištěm za budovou školy.

Výuka probíhá podle vzdělávacích programů daného stupně vzdělávání. V MŠ dle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Svět okolo nás“.  ZŠ pracuje podle vzdělávacího programu pro základní školy pod názvem „Škola - základ života“. Formou činnostního a prožitkového učení pracujeme v mateřské škole a na I. stupni základní školy. Na II. stupni se snažíme využívat nejrůznější informační a komunikační technologie k efektivnější výuce a také k její diferenciaci a individualizaci. 

V rámci inkluze máme velmi dobré výsledky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků autistických. 

 

Součástí subjektu je školní družina s kapacitou 20 účastníků a školní jídelna s kapacitou 120 míst.

 

                                                            Základní a mateřská škola Vlasatice

 

Koncepční záměr rozvoje školy si klade za cíl vytvářet školní prostředí, které by svým zaměřením, personálním obsazením, kvalitou výuky a přístupem ke vzdělávání mělo i nadále vzrůstající tendenci. Koncepce školy zajišťuje rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny v prostředí bezpečné školy a zajištění komplexního rozvoje dítěte nebo žáka. Rádi bychom, aby po ukončení vzdělávání jak v MŠ, tak ZŠ, vycházel jedinec, který je charakterizován anagramem „SOVA“:

S – soběstačně           

O - osobnostně                      

V- vztahově               

A – aktivní

Žáci školy mají možnost rozvíjet své dovednosti v mnoha zájmových kroužcích. Zájem je především o kroužek florbalu, deskových her, taneční kroužek, ale také o tvořivé dílničky.

Spolupracujeme se ZŠ a MŠ Troskotovice, ZŠ a MŠ Ivaň, MŠ Cvrčovice, MŠ Pohořelice, MŠ Miroslav Pastelka, ZŠ a MŠ Loděnice, SVČ Pohořelice. V těchto zařízeních sdílíme zkušenosti, navzájem spolupracujeme na různých projektech, zúčastňujeme se společných pobytových akcí apod.  V minulých letech jsme velmi často využívali zkušenosti místních seniorů – babiček a dědečků. Setkání s nimi probíhala ve škole i ve školce při tvořivých činnostech, ale také při soutěžních kláních. Do budoucna v těchto aktivitách budeme pokračovat, chtěli bychom však do nich zahrnout i rodiče a širší veřejnost.

Výsledky prací a činností dětí z MŠ a žáků ZŠ jsou prezentovány jak v rámci různých výstavek, formou fotogalerií a příspěvků ve Zpravodaji obce a na webových stránkách školy, tak v podobě školních vystoupení na besídkách nebo soutěžích, kterých se účastníme.

 

Více se o naší škole a aktivitách dětí a žáků dozvíte na webových stránkách školy.

 

Mgr. Marcela Mikelová

Ředitelka MŠ a ZŠ