OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a obec > Kanalizace a ČOV > Základní informace o projektu

Základní informace o projektu - celkový plán

 

Projekt „Kanalizace a ČOV Vlasatice“ se skládá ze dvou samostatných částí:

   • výstavby čistírny odpadních vod (ČOV)
   • výstavby splaškové kanalizace

Dále budou v rámci realizace akce opraveny veškeré povrchy komunikací a chodníků narušených výstavbou a vybudovány odbočky pro domovní přípojky umožňující napojení nemovitostí bez narušení komunikací opravených po výstavbě kanalizace.

Čistírna odpadních vod

Objekt ČOV bude řešen jako novostavba umístěná v tzv. lokalitě „Na loukách“ (Mapa projektu). ČOV slouží k čištění splaškových odpadních vod z obce Vlasatice, které jsou přiváděné do objektu oddílnou kanalizací. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s návrhovou kapacitou 900 EO (ekvivalentních osob). ČOV se skládá z mechanického předčištění, biologické části, dmychárny, kalového hospodářství a jímky na svoz. V rámci budování ČOV bude realizována i nová příjezdová komunikace od silnice Vlasatice – Pohořelice.  

3d vizualizace

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace je navržena jako nová splašková kanalizace, kde stávající stoky budou využívány pro odvedení dešťových vod do vodoteče. Protože se obec nachází v rovinatém území, je zde nutno odpadní vody přečerpávat (s využitím tří čerpacích stanic). Obec je rozdělena podle nátoku do jednotlivých čerpacích stanic na tři povodí (Mapa projektu):

 • jihozápadní část obce tvoří nejmenší povodí stoky C. Vody z tohoto povodí jsou přečerpávány pomocí čerpací stanice ČS 03 do stoky A.
 • západní část obce tvoří povodí stok A. Odpadní vody z této části obce jsou přiváděny do čerpací stanice ČS02 a z ní jsou přečerpávány do stoky B1.
 • do čerpací stanice ČS 01 natékají odpadní vody z celé obce – z povodí stoky B gravitačně, z povodí stok A a C jsou přečerpávány z čerpacích stanic ČS 02 A ČS 03.

Materiál stok mimo krajské komunikace je navržen z plastu, v krajských komunikacích je navržena kamenina.

Základní parametry stavby

 • délka gravitační splaškové kanalizace: 7348,85 m
 • délka výtlaků odpadních vod: 878,20 m
 • délka odboček pro domovní přípojky: 1310,00 m (264 přípojek)
 • celková délka splaškové kanalizace: 9426,60 m
 • čerpací stanice odpadních vod: 3 ks