OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a obec > Svoz odpadu

Svoz odpadu

OD ROKU 2020 ČINÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU  450,-KČ/ROK/OSOBU, OSOBY STARŠÍ 70. LET (příslušném kalendářním roce dovrší 70 let) ČINÍ POPLATEK  350,-KČ/ROK/OSOBU.

POPLATEK ZA PSA ČINÍ 50,-KČ/ROK/PSA.

Poplatek můžete uhradit osobně na podatelně obecního úřadu Vlasatice nebo poukázat na bankovní účet obce Vlasatice č. ú.: 34 28 651/0100, var. symbol: číslo popisné domu. 

EVIDENCE ODPADOVÝCH NÁDOB

Obec Vlasatice provádí od srpna 2021 čipování odpadových nádob (popelnic).

POSTUP: dvě varianty čipování odpadní nádoby

1.    Občan si koupí novou nádobu v provozovně STKO Mikulov – pokud si občan koupí nádobu přímo od STKO Mikulov, dostane ji již čipovanou. O tuto službu můžete zažádat STKO Mikulov, kontakt: Petra Kolajová, tel. č. 736 516 039, email: administrativa@stko.cz

2.    Občan si koupí novou nádobu a chce po obci, aby mu vydala nový čip. Obec Vlasatice zajistí čipování nádoby. Zaměstnanec obce provede čipování po předchozí domluvě - osobně na obecním úřadu Vlasatice, telefonicky tel. č. 734 152 952, 519 425 225, emailem podatelna@vlasatice.cz, a to v pracovní době OÚ.

Pokud občan požádá o vyřazení původního čipu z evidence, např. z důvodu nahrazení staré nádoby za novou apod., bude tento čip vyřazen až v době, kdy fyzicky tento čip předá Obci Vlasatice (zaměstnanci) nebo STKO Mikulov. Může být vrácen i v součásti s poškozenou nádobou, kterou občan odstraňuje jako nepotřebnou či rozbitou.

Upozorňujeme občany, že poškozené nádoby (popelnice), které jsou technicky nezpůsobilé a nefunkční, nebude obec Vlasatice čipovat.  Před čipováním nádob vždy proběhne kontrola dané nádoby. STKO MIKULOV NEVYVÁŽÍ NEOČIPOVANÉ POPELNICE!!!!!!!!!!!!!

STKO - REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamačním řádem STKO Mikulov informuje občany, jak postupovat při reklamaci poškozených nádob, ale také co dělat v případě reklamací svozů. Reklamační řád - STKO

 

Sběrné středisko odpadu Drnholec

Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městyse Drnholec a města Mikulov. Sběrné středisko odpadů najdete v městyse Drnholec, na ulici Na Rybníčku.

Kontaktní osoba

 • Lucie Rážová, vedoucí stacionárních zařízení, 736 516 003
 • Martina Vránová, obsluha SSO, 736 516 005

Provozní doba

VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY V NOVINKÁCH A NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!

 • Pondělí - Středa: Zavřeno
 • Čtvrtek: 13:00 - 17:00
 • Pátek: Zavřeno
 • Sobota: 7:30 - 11:00
 • Neděle: Zavřeno

Přijímané odpady

Přijímané odpady na Sběrné středisko odpadů Drnholec jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

Kategorie přijímaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, léky, zářivky, baterie a mnoho dalších). 

Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

 • objemné odpady (nábytek, koberce...)
 • nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
 • elektrospotřebiče (ledničky, ledničky, televize, monitory...)
 • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
 • stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
 • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
 • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích
 • pneumatiky pouze do průměru 120 cm

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2021

STKO_kalendar_svozu_2021

 

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2021

 

  

 Jak třídit