OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace o kvalitě vody

Informace o kvalitě vody

V červnu nás společnost VaK Břeclav krátkým dopisem informovala o zhoršené kvalitě pitné vody v naší obci. Při následném zjišťování bližších podrobností jsme byli informováni, že po vyčištění vrtu Nová Ves, který zásobuje naši obec a další obce, došlo ke zvýšení hodnot dusičnanů a amonných iontů v pitné vodě nad povolené limity. Limit pro dusičnany je 50mg/l a limit amonných iontů je 0,50 mg/l. Měřené hodnoty dusičnanů se od té doby pohybovaly v rozmezí 58–70 mg/l.

Krajská hygienická stanice vydala rozhodnutí o omezení používání pitné vody pro rizikové skupiny – těhotné, kojící ženy a děti do osmi let. Následně na žádost VaK Břeclav vydala rozhodnutí o dočasném navýšení limitu dusičnanů z 50mg/l na 80 mg/l a u amonných iontů z 0,50 mg/l na 1 mg/l pro všechny postižené obce po dobu tří let. Tímto krokem pro nás spotřebitele není situace vyřešena, ale bylo zabráněno úplné odstávce vody z vodovodního řadu.

V následné komunikaci se společností VaK Břeclav jsme žádali bezodkladné řešení. Byli jsme informováni, že společnost dělá maximum pro zlepšení kvality pitné vody. Vyjádření Vaku a rozhodnutí KHS najdete na našich webových stránkách.

Obec Vlasatice není spokojena s aktuálním informováním odběratelů a navrhované řešení je z našeho pohledu zdlouhavé a pro naši obec neefektivní. Jsme přesvědčeni, že na kvalitní pitnou vodu máme právo všichni, obzvlášť pokud za ni platíme. Nadále jsme s VaK Břeclav v kontaktu a budeme nápomocni při řešení toho problému.

Dne 16. 9. 2021 byla zaslána na Ministerstvo zdravotnictví žádost KHS JmK  o posouzení správnosti a úplnosti hodnocení zdravotních rizik provedeného MUDr. Havlem v červenci 2021 - KHS JmK bude postupovat v souladu se závěry posouzení.

 

  • VODNÍ FILTRY (Problematika domácí úpravy pitné vody). Informace pro širokou veřejnost, stanovisko SZÚ na odkaze: 

          http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/doporuceni_vodni_filtry_2020.pdf

 6. 10. 2021

Informace VaK Břeclav - informace o slevě na vodném

Sleva na vodném od 10.6.2021 do odvolání.pdf

 

4. 10. 2021

Výsledek rozboru pitné vody VaK Břeclav ze dne 27. 9. 2021  - viz příloha

Kvalita-2021-obce-s-mirnejsim-limitem-5.pdf

 

16. 9. 2021

VaK Břeclav - Hodnoty dusičnanů v pitné vodě a z nich vyplývající omezen

Informace k hodnotám k hodnotám dusičnanů v pitné vodě a vyplývající omezení.pdf

 

15. 9. 2021

Břeclavský deník

Problémová-voda-s-dusičnany-u-Nové-Vsi_-Zvýšení-limitů-je-hazard-říká-starosta-Břeclavský-deník.pdf

 

13. 9. 2021

písemná komunikace obce Vlasatice s VaK Břeclav

Na základě vývoje situace s řešením kvality pitné vody v obci zaslal dne 8. 9. 2021 starosta obce dopis se žádostí o vyjádření ke vzniklé situaci. Vyjádření ke zhoršené kvalitě vody.pdf

Dne 13. 9. 2021 ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav zaslal dané vyjádření. Odpověď Vlasatice 13-09-2021.pdf

 

13. 8. 2021

Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu č.j.: KHSJM 44166/2021/BV/KOH ze dne 9.8.2021

Rozhodnuti.pdf

Tímto rozhodnutím byl stanoven mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany 80 mg/l a povolena maximální hodnota v ukazateli amonné ionty 1 mg/l ve vodě distribuované vodovodem ve Vašich obcích. Dále si dovolujeme informovat, že aktuální informace a výsledky rozborů v ukazateli dusičnany a amonné ionty budou od dnešního dne, tj. od 12.8.2021, nově k dispozici na VaK Břeclav, a.s. | Kvalita vody (vak-bv.cz)

 

28. 7. 2021

Žádost o finanční příspěvek na nákup balené vody

Níže je odkaz formuláře žádosti:

Zadost o financni prispevek na nakup balene vody.pdf 

 

19. 7. 2021

Hodnocení zdravotních rizik z pitné vody z vodního zdroje Nová Ves

Na základě objednávky společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. jako provozovatele skupinového vodovodu Vranovice-Hustopeče bylo zpracováno hodnocení zdravotních rizik z pitné vody z vodního zdroje Nová Ves pro ukazatele dusičnany a amonné ionty (viz odkaz níže).

Vodovod Vranovice-Hustopece - dusicnany a amonne ionty 2021(MUDr.Havel) (003).pdf

 

21. 6. 2021

DOPLNĚNÍ INFORMACE  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala naší a.s. Rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody č.j.: KHSJM 35800/2021/BV/HOK viz následující odkaz Rozhodnutí Krajské hygienické stanice.pdf

V současné době stále probíhá v souladu s §4 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, zjišťování a prověřování příčiny zvýšeného obsahu dusičnanů v dodávané vodě.

Rozbor vzorku vody ze dne 15.6.2021 z rozvodné vodovodní sítě obce Vlasatice. Vlasatice 15.6.2021.pdf Další vzorkování bude provedeno v tomto týdnu 21. 6. - 25. 6. 2021 pro sledování kvality dodávané vody v ukazateli dusičnanů. Tyto informace jsou zveřejněny také v aktualitách na našich webových stránkách www.vak-bv.cz. Tuto situaci řeší VaK Břeclav ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví. O vývoji situace Vás budeme informovat.

 

 15. 6. 2021

DOPLNĚNÍ INFORMACE 

Na základě sdělení orgánu ochrany veřejného zdraví je možné dodávanou vodu používat pro vaření v jídelnách bez omezení (tzn. i v jídelnách, které vaří pro školky).

Školkové děti, těhotné ženy a chronicky nemocné osoby by vodu neměly pít.

Školáci a dospělí mohou vodu používat bez omezení.

Voda není vhodná pro pití a přípravu pokrmů pro děti do 12 měsíců.

 

11. 6. 2021

Prvotní informace o zhoršené kvalitě vody

Oznámení Vlasatice.pdf

Vodovody a kanalizace Břeclav upozorňují, že z důvodu zhoršení kvality vody na prameništi Nová Ves, které je zdrojem vody pro obec Vlasatice, je možné, že voda v rozvodné vodovodní síti obce může mít vyšší obsah dusičnanů než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění.

Z tohoto důvodu vodu z vodovodu do odvolání nedoporučujeme používat pro přípravu kojenecké stravy a doporučujeme omezit její spotřebu u dětí do cca 5 let, těhotných žen a chronicky nemocných osob.