OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace o kvalitě vody

Informace o kvalitě vody

V červnu 2021 nás společnost VaK Břeclav krátkým dopisem informovala o zhoršené kvalitě pitné vody v naší obci. Při následném zjišťování bližších podrobností jsme byli informováni, že po vyčištění vrtu Nová Ves, který zásobuje naši obec a další obce, došlo ke zvýšení hodnot dusičnanů a amonných iontů v pitné vodě nad povolené limity. Limit pro dusičnany je 50mg/l a limit amonných iontů je 0,50 mg/l. Měřené hodnoty dusičnanů se od té doby pohybovaly v rozmezí 58–70 mg/l.

Krajská hygienická stanice vydala rozhodnutí o omezení používání pitné vody pro rizikové skupiny – těhotné, kojící ženy a děti do osmi let. Následně na žádost VaK Břeclav vydala rozhodnutí o dočasném navýšení limitu dusičnanů z 50mg/l na 80 mg/l a u amonných iontů z 0,50 mg/l na 1 mg/l pro všechny postižené obce po dobu tří let. Tímto krokem pro nás spotřebitele není situace vyřešena, ale bylo zabráněno úplné odstávce vody z vodovodního řadu.

V následné komunikaci se společností VaK Břeclav jsme žádali bezodkladné řešení. Byli jsme informováni, že společnost dělá maximum pro zlepšení kvality pitné vody. Vyjádření Vaku a rozhodnutí KHS najdete na našich webových stránkách.

Obec Vlasatice není spokojena s aktuálním informováním odběratelů a navrhované řešení je z našeho pohledu zdlouhavé a pro naši obec neefektivní. Jsme přesvědčeni, že na kvalitní pitnou vodu máme právo všichni, obzvlášť pokud za ni platíme. Nadále jsme s VaK Břeclav v kontaktu a budeme nápomocni při řešení toho problému.

Dne 16. 9. 2021 byla zaslána na Ministerstvo zdravotnictví žádost KHS JmK  o posouzení správnosti a úplnosti hodnocení zdravotních rizik provedeného MUDr. Havlem v červenci 2021 - KHS JmK bude postupovat v souladu se závěry posouzení.

 

 

2. 10. 2023

VaK Břeclav pracuje na vzniku nového vodního zdroje v Ivani

Vrtné práce na vytvoření 29 průzkumných vrtů v těchto dnech dokončila společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., která má na starosti zásobení pitnou vodou na Břeclavsku a v části Brna-venkova. Nové vrty budou tvořit nový vodní zdroj v Ivani, který pomůže řešit narůstající potřebu pitné vody na Pohořelicku. Na řadě jsou nyní čerpací zkoušky. V Ivani také vznikne nová úpravna vody.

„V regionu roste potřeba pitné vody a na její nadcházející možný nedostatek ukázal i model budoucího vývoje, který jsme nechali zpracovat. Proto jsme se pustili do realizace projektu v Ivani, který naši předchůdci připravovali už v 80. letech minulého století, kdy sucho ještě nebylo takovým tématem, jako je dnes. Přípravu uspíšil i problém s dusičnany, které nám výrazně vzrostly v nedalekém vodním zdroji v letech 2021 a 2022. Ivaň je v regionu naší společnosti prakticky poslední možností, kde můžeme podpovrchovou vodu nově získat,“ uvedl ředitel společnosti Milan Vojta. 

Po vrtných pracech nyní budou následovat krátkodobé a dlouhodobé čerpací zkoušky, které mají potvrdit nejen kvalitu jímané vody, ale také vydatnost nového vodního zdroje, který expertíza odhaduje na 30 – 50 l/s.

„Pokud zkoušky dobře dopadnou, budeme podnikat další kroky k vytvoření plnohodnotného vodního zdroje, především bude potřeba vybudovat v Ivani úpravnu vody, která bude teprve čtvrtou v rámci naší společnosti. Technologii by mělo být možné umístit do stávajících prostor naší čerpací stanice. Bolavých míst je v našem regionu víc, při jejich řešení ale půjdeme cestou rozšiřováním kapacit stávajících vodních zdrojů a zvětšováním kapacit vodojemů a přívodních řadů,“ dodal Vojta.

Náklady na hydrogeologický průzkum v Ivani přesáhly 6 mil. Kč, náklady na novou úpravnu vody a související stavby mají přesáhnout 100 mil. Kč, společnost VaK Břeclav se bude ucházet o dotační podporu.

01.jpg 20230725_120331 - kopie.jpg 20230725_120715 - kopie.jpg  20230725_120304 - kopie.jpg

23. 2. 2023

Informace - VaK Břeclav.pdf

Sdělení ředitele VaK Břeclav.pdf

18. 1. 2023

VaK Břeclav zpracoval pro KHS Brno ve věci nadlimitního obsahu dusičnanů v pitné vodě vyhodnocení stavu a činnosti za rok 2022 Vyhodnocení činnosti 2022

6. 1. 2023

Sdělení ředitele Milana Vojty, MBA, M. A. - ředitel společnosti VaK Břeclav, a. s. 
Informace k hodnotám dusičnanů v pitné vodě

V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 19. 12. 2022.
kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem-25.pdf

28. 11. 2022
V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 21. 11. 2022.
kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem-23.pdf

1. 11. 2022
V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 17. 10. 2022.
kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem21.pdf

3. 10. 2022
V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 22. 9. 2022.

kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem-19.pdf

24. 8. 2022

V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 17. 8. 2022.

kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem-17.pdf

25. 7. 2022

V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 21. 7. 2022.

 kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem-15.pdf

7. 7. 2022

Nová Ves u Pohořelic, Vodní zdroj, studie.pdf

29. 6. 2022

V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 23. 6. 2022.

kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem-13.pdf

24. 5. 2022

V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 19. 5. 2022 

kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem-10.pdf

26. 4. 2022

V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 19. 4. 2022 

kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem-08.pdf

18. 3. 2022

V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vlasaticích. Měření bylo provedeno k datu 7. 3. 2022 

kvalita-2022-obce-s-mirnejsim-limitem-05.pdf

 

17. 3. 2022

Odstranění dusičnanů z pitné vody

SKM_C22722031712240_0002.jpg SKM_C22722031712240_0001.jpg

24. 1. 2022

Souhrnná zpráva o opatření učiněných v roce 2021 společností VAK Břeclav ve věci nadlimitního obsahu dusičnanů v pitné vodě ve vaší oblasti.


2022 01 13 OHS Břeclav - zpráva o vyhodnocení opatření ZA.pdf

 

13. 12. 2021

Informace o kvalitě pitné vody v obci

Posledního zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 7. 12. 2021, se zúčastnil jako host pan Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel VaK Břeclav a. s. Pan Vojta informoval přítomné zastupitele a občany o problematice zhoršené kvalitě pitné vody v naší obci, konkrétně o zvýšeném množství dusičnanů.  Uvedl:

  • zvýšené množství dusičnanů nad normu bylo potvrzeno v červnu 2021. Následně KHS (krajská hygienická stanice) Brno vydala Rozhodnutí, kterým určuje mírnější hygienický limit obsahu dusičnanů ve vodě na 80 mg/l. Toto Rozhodnutí je platné na 3 roky a je možné jej poté prodloužit,
  • obec Vlasatice je zásobena pitnou vodou pouze z vrtu v Nové Vsi, což je jediný zdroj vody pro obec,
  • ostatní postižené obce mají možnost omezeně využívat dva zdroje vody s výsledným limitem (po smíchání vody z obou zdrojů) obsahu dusičnanů pod horní hranicí normy.

Pan ředitel dále seznámil přítomné s možnými příčinami zhoršené kvality pitné vody ze zdroje v Nové Vsi:

  • zemědělství – byly provedeny kontroly množství hnojiv v půdě, kontrola zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vrtu, apod. – tato příčina se nepotvrdila,
  • vykácení stromů v ochranném pásmu vrtu v Nové Vsi. Je možné, že po vykácených stromech zbylé kořeny uhnívají, čímž může docházet ke zvyšování dusičnanů v půdě – tato příčina není zatím potvrzena.

Dále pan ředitel Vojta informoval o revitalizaci vrtu v Nové Vsi, kterou společnost VaK Břeclav provedla ihned po zjištění zvýšených hodnot dusičnanů v pitné vodě. Bohužel tato revitalizace vrtu nepřinesla očekávané zlepšení kvality pitné vody. Společnost VaK Břeclav také pokračovala v hledání příčin tohoto zhoršení kvality vody. Mimo jiné prováděla čerpání vody z různých hloubek vrtu, realizovala 11 monitorovacích vrtů v lokalitě Nová Ves, apod. Ani jedno z výše uvedených však nepřineslo nalezení příčiny zhoršení kvality vody. Vak Břeclav, tedy nadále po příčině tohoto stavu intenzivně pátrá.

Na zasedání zastupitelstva se také projednávala s panem ředitelem možná řešení uvedené problematiky, například:

  • možnost připojení vodovodní trasy vedoucí do naší obce ke zdroji pitné vody v obci Zaječí. Ukazuje se, že tato varianta je především časově, ale také finančně velmi náročná.
  • instalace vodních filtrů pro domácnosti. Toto řešení omezuje nízká účinnost filtrů a také nutnost neustálého servisu těchto filtrů.
  • využití zdroje pitné vody v Ivani. Pravděpodobně nejlepší řešení z hlediska časové náročnosti (cca 2 roky do uvedení do provozu). V současné době se posuzuje kvalita a vydatnost tohoto nového vodního zdroje v Ivani. Výsledek tohoto testu bude znám v období 03-04/2022. V případě, že budou výsledky příznivé, tak okamžitě začnou práce na realizaci propojení tohoto vodního zdroje s vrty a vodovodem v Nové Vsi.
  • propojení vodovodních sítí VaK Břeclav se sítěmi okolních dodavatelů vody (např. VaS Znojmo). Toto řešení je v současné době ve fázi studie proveditelnosti.

Závěrem pan ředitel ujistil všechny přítomné, že společnost VaK Břeclav dělá vše proto, aby zjistila a odstranila příčinu zvýšení hodnot dusičnanů ve zdroji pitné vody v Nové Vsi. A současně sdělil, že intenzivně pracuje na jiných řešeních zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody do naší obce, přičemž prioritou je uvedení zdroje v Ivani do provozu. Pan ředitel také poděkoval všem občanům obce za vstřícnost a ujistil je, že VaK Břeclav bude až do vyřešení problému pokračovat ve finanční kompenzaci zhoršené kvality vody vše vyjmenovaným skupinám obyvatel (rodiny s malými dětmi, těhotné a kojící ženy, atd.) jako doposud.

 

22. 11. 2021

kvalita-2021-obce-s-mirnejsim-limitem 25.10.2021.pdf

1. 11. 2021

Korespondence Obce Vlasatice 11. 10. 2021 s VaK Břeclav 26. 10. 2021

Dopis Vak Břeclav 11.10. 2021.pdf

Odpověď VaK Z 26. 10. 2021.pdf

 

 6. 10. 2021

Informace VaK Břeclav - informace o slevě na vodném

Sleva na vodném od 10.6.2021 do odvolání.pdf

 

4. 10. 2021

Výsledek rozboru pitné vody VaK Břeclav ze dne 27. 9. 2021

Kvalita-2021-obce-s-mirnejsim-limitem-5.pdf

 

16. 9. 2021

VaK Břeclav - Hodnoty dusičnanů v pitné vodě a z nich vyplývající omezen

Informace k hodnotám k hodnotám dusičnanů v pitné vodě a vyplývající omezení.pdf

 

15. 9. 2021

Břeclavský deník

Problémová-voda-s-dusičnany-u-Nové-Vsi_-Zvýšení-limitů-je-hazard-říká-starosta-Břeclavský-deník.pdf

 

13. 9. 2021

Písemná komunikace obce Vlasatice s VaK Břeclav

Na základě vývoje situace s řešením kvality pitné vody v obci zaslal dne 8. 9. 2021 starosta obce dopis se žádostí o vyjádření ke vzniklé situaci. Vyjádření ke zhoršené kvalitě vody.pdf

Dne 13. 9. 2021 ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav zaslal dané vyjádření. Odpověď Vlasatice 13-09-2021.pdf

 

13. 8. 2021

Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu č.j.: KHSJM 44166/2021/BV/KOH ze dne 9.8.2021

Rozhodnuti.pdf

Tímto rozhodnutím byl stanoven mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany 80 mg/l a povolena maximální hodnota v ukazateli amonné ionty 1 mg/l ve vodě distribuované vodovodem ve Vašich obcích. Dále si dovolujeme informovat, že aktuální informace a výsledky rozborů v ukazateli dusičnany a amonné ionty budou od dnešního dne, tj. od 12.8.2021, nově k dispozici na VaK Břeclav, a.s. | Kvalita vody (vak-bv.cz)

 

28. 7. 2021

Žádost o finanční příspěvek na nákup balené vody

Níže je odkaz formuláře žádosti:

Zadost o financni prispevek na nakup balene vody.pdf 

 

19. 7. 2021

Hodnocení zdravotních rizik z pitné vody z vodního zdroje Nová Ves

Na základě objednávky společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. jako provozovatele skupinového vodovodu Vranovice-Hustopeče bylo zpracováno hodnocení zdravotních rizik z pitné vody z vodního zdroje Nová Ves pro ukazatele dusičnany a amonné ionty (viz odkaz níže).

Vodovod Vranovice-Hustopece - dusicnany a amonne ionty 2021(MUDr.Havel) (003).pdf

 

21. 6. 2021

DOPLNĚNÍ INFORMACE

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala naší a.s. Rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody č.j.: KHSJM 35800/2021/BV/HOK viz následující odkaz Rozhodnutí Krajské hygienické stanice.pdf

V současné době stále probíhá v souladu s §4 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, zjišťování a prověřování příčiny zvýšeného obsahu dusičnanů v dodávané vodě.

Rozbor vzorku vody ze dne 15.6.2021 z rozvodné vodovodní sítě obce Vlasatice. Vlasatice 15.6.2021.pdf Další vzorkování bude provedeno v tomto týdnu 21. 6. - 25. 6. 2021 pro sledování kvality dodávané vody v ukazateli dusičnanů. Tyto informace jsou zveřejněny také v aktualitách na našich webových stránkách www.vak-bv.cz. Tuto situaci řeší VaK Břeclav ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví. O vývoji situace Vás budeme informovat.

 

 15. 6. 2021

DOPLNĚNÍ INFORMACE

Na základě sdělení orgánu ochrany veřejného zdraví je možné dodávanou vodu používat pro vaření v jídelnách bez omezení (tzn. i v jídelnách, které vaří pro školky).

Školkové děti, těhotné ženy a chronicky nemocné osoby by vodu neměly pít.

Školáci a dospělí mohou vodu používat bez omezení.

Voda není vhodná pro pití a přípravu pokrmů pro děti do 12 měsíců.

 

11. 6. 2021

Prvotní informace o zhoršené kvalitě vody

Oznámení Vlasatice.pdf

Vodovody a kanalizace Břeclav upozorňují, že z důvodu zhoršení kvality vody na prameništi Nová Ves, které je zdrojem vody pro obec Vlasatice, je možné, že voda v rozvodné vodovodní síti obce může mít vyšší obsah dusičnanů než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění.

Z tohoto důvodu vodu z vodovodu do odvolání nedoporučujeme používat pro přípravu kojenecké stravy a doporučujeme omezit její spotřebu u dětí do cca 5 let, těhotných žen a chronicky nemocných osob.