OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > Třídění odpadů v roce 2023

Třídění odpadů v roce 2023Datum konání:
12.6.2024

Třídění odpadů v roce 2023

roce 2023 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 26,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 426 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 999 054 tun CO2 ekvivalentu. (z toho 428 916 tun biogenního a 570 138 tun fosilního CO2 ekv.).

Naše obec také přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy" a to díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů. Úsporu, kterou obec Vlasatice dosáhla, představuje emise CO2 ekv. - Biogenní 14,067 tun, fosilní 43,451 tun úspora energie 1 628 922 MJ. Tříděním odpadů obec získala částku 295.542,50,- Kč, díky tomuto efektivnímu třídění máme poplatek za svoz odpadu pouze 500,- Kč/osoba/rok. 

V rámci ještě větší úspory, prosíme nejen o důsledné třídění, ale i o vyvážení pouze plných popelnic, tímto se vyhneme poplatku za manipulaci s nádobou.

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

Osvědčení o úspoře emisí

* Biogenní CO2 ekv. - skleníkové plyny pocházející z biomasy, které by byly později uvolněny v rámci jejího přirozeného rozkladu či požáru. Při udržitelném využívání biomasy nedochází k narušení uhlíkové bilance v systému atmosféra-biosféra, resp. uvolněný uhlík je opětovně absorbován při procesu fotosyntézy.
Fosilní CO2 ekv. - skleníkové plyny uvolněné z fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn), tedy zásobníků uhlíku, které vznikaly miliony let a jejich intenzivní spalování vede k narušení uhlíkové bilance. Tím nedochází pouze ke globálnímu oteplování, ale také k okyselování vod a půd.
Pozn: Uvedené úspory a snížení představují emise a energie, kterým se předešlo nahrazením primární suroviny surovinou druhotnou.