OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kulturní akce - archiv 2017

Kulturní akce - archiv 2017

 

Rojení čertů

5.12.2017

DSCN6931.JPG DSCN6915.JPG

Rojení čertů Klub důchodců ve Vlasaticích se i letos podílel na tradiční akci „Rojení čertů“, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů. Náš klub jako obvykle nabízel občanům na zahřátí svařák a dětem čaj. Cena za svařák byla dobrovolná a výtěžek 1250,-Kč byl cestou obecního úřadu předán SDH pro potřeby pořádání této akce i v dalších letech. Na závěr mi dovolte, abych jménem našeho klubu popřála, nejenom všem jeho členům, ale i všem spoluobčanům krásné vánoční svátky a šťastný rok 2018.

Fotogalerie

Za Klub důchodců - Eva Hubáčková

 

Vánoční koncert hudebního ateliéru Mgr. Pavla Kratochvíla

3.12.2017

    DSCN6623.JPG DSCN6730.jpg

Letos již potřetí jsme měli možnost zahájit adventní čas společně se žáky Hudebního ateliéru pana Mgr. Kratochvíla u příležitosti jejich vánočního koncertu, který se konal na sále obecního úřadu dne 3.12.2017. Tak jako obvykle mě potěšila hudební úroveň žáků ateliéru i pěveckého sboru Radost a Cvrčci. Musím říct, že celý koncert byl velice pěkný a každý, kdo na něm byl, si jistě odnesl pěkný zážitek. Po koncertě jsme se přesunuli do parku před kostelem, kde se konalo již tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Od sedmnácti hodin jsme si poslechli pásmo koled, které si pro nás připravily děti naší mateřské a základní školy. Následovala volná zábava, kde jsme se při pohárku svařáku naladili na nadcházející vánoční čas. Závěrem bych chtěla poděkovat zaměstnancům obecního úřadu za přípravu tohoto pěkného nedělního odpoledne.

Květoslava Hubáčková

Fotogalerie

 

Rozsvěcení vánočního stromu

3.12.2017

    DSCN6855.JPG DSCN6879.JPG

Vánoce v prosinci, ale vánoční písně v ZŠ už od října. Takto poctivě trénovali žáci pěveckého sboru ze ZŠ Vlasatice, aby rozsvítili oči rodičů i vánoční strom se vší parádou.

Letos vyšla první adventní neděle na 3. prosince, kdy se sešli obyvatelé Vlasatic se svými blízkými v parku u kostela, aby společně oslavili příchod Vánoc. Nesměl k tomu chybět ani teplý čaj a svařák pro zahřátí a stánky s vánočními výrobky. P. uč. Jana Hermanová, která vede v ZŠ kroužek pěveckého sboru, letos přizvala k vystoupení i ty nejmenší – děti z MŠ. Ty si s p. uč. Hellarovou a Sovkovou připravily krátký program složený z básní a písní, který se jim velice povedl. Po nich vystoupil sbor se 3 písněmi, které nebyly klasickými koledami. Předvedli tak něco nového, protože na koledy bude přece spousta času v prosinci. Děkujeme za vstřícnost a sladké odměny OÚ Vlasatice a za ozvučení panu Hroudnému, který se na nás opět skvěle připravil. Přejeme všem klidné a pohodové svátky, spoustu sil a energie do nového roku 2018.

Za žáčky zpěváčky sepsala p. uč. Jana Hermanová

Fotogalerie

 

Divadelní představení "Mikuláš a loupežníci"

2. 12. 2017

  DSCN8738.JPG DSCN8683.JPG

Do kostela sv. Jana Křtitele ve Vlasaticích se 2. 12. 2017 sešli všichni, kteří si nechtěli nechat ujít další pohádku o sv. Mikuláši. Pohádka Mikuláš a loupežníci opět ukázala dětem stranu dobra a zla, ukázala však také, že i zlí loupežníci se mohou polepšit, když sami budou chtít.

Po zhlédnutí tohoto krátkého divadelního představení si společně malí i velcí zazpívali písničku Kdo stvořil? a Mikuláš s andílky pak obdaroval všechny děti sladkostmi.

Děkujeme účinkujícím a Obci Vlasatice za finanční podporu nadílky.

Alena Králová

 

Vítání občánků

2. 12. 2017

   DSCN6481.JPG DSCN6483.JPG

První prosincovou sobotu jsme měli opět to potěšení přivítat do naší obce, nové, vlasatické občánky. Úvod slavnostního aktu zahájili žáci hudebního ateliéru Mgr. Pavla Kratochvíla, kteří doprovázeli celou slavnost svým hudebním vystoupením. Pan starosta uvítal 6 nových dětí, ve své řeči promluvil k rodičům a popřál dětem jen to nejlepší do celého života. Na závěr rodiče svou účast potvrdili podpisem do pamětní knihy. Atmosféra celého dopoledne byla velmi sváteční a dojemné chvíle navodili děti svým hudebním vystoupením.

Fotogalerie

Michaela Sendlerová

 

Vlasatický bleší trh

26. 11. 2017

DSCN6411.jpg DSCN6422.jpg

V neděli 26. 11. 2017 se ve Vlasaticích v prostorách sálu obecního úřadu konal v době od 14:00 do 18:00 hodin první ročník Vlasatického blešího trhu. Tento bleší trh byl spojený s výstavou obrazů nadané Kateřiny Boščíkové. Její obrazy jistě zaujaly každého návštěvníka. Na akci byl prostřednictvím plakátů pozván každý, kdo si chtěl otevřít svůj vlastní stánek a nabídnout tak pro něj nepotřebné, ale zachovalé věci, i vlastní domácí výrobky případným zájemcům. Dovoluji si tvrdit, že tento bleší trh byl i jakousi náhradou za klasický Vánoční jarmark, který se ve Vlasaticích v průběhu uplynulých let již několikrát uskutečnil. Někteří u svých stánků nabízeli oblečení, děti prodávaly hračky, se kterými si již nehrají. Nabízeny byly nejrůznější věci od knih až po bižuterii. Objevily se ovšem i stánky s domácími výrobky, mnohé z nich nabízely vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace. Na trhu bylo možné zakoupit i domácí med a medovinu, stejně tak jako víno nebo čerstvě upečené perníčky a jiné dobroty. Pro všechny bylo zajištěno občerstvení. Sama za sebe se velice těším na další ročník!

Fotogalerie

Dominika Vodáková

 

První svaté přijímání

26.11.2017

DSCN6370.JPG DSCN6363.JPG

Po dlouhé době se v našem kostele konala při nedělní mši slavnost prvního svatého přijímání. Náš pan děkan připravoval děti na tuto křesťanskou dospělost již od první třídy v hodinách náboženství. Poprvé tuto svátost přijala Kristýnka Tomešová, Kateřina Furišová a z Pohořelic Luciano Pin. Děvčata se krásně oblékla, jako nevěsty a Luci jako ženich
Před prvním svatým přijímání přicházejí děti ke své první zpovědi. Smyslem prvního svatého přijímání je, že dítě poprvé samo za sebe veřejně může říct: "Já věřím v Boha" a od této chvíle může každou neděli přijímat hostii a lépe rozumí tajemství víry.
Přeji našim dětem, aby byli dobrými křesťany.

Zdeňka Furišová

 

V. Babské hody

11. 11. 2017

IMG_3983.jpg

Letošní hody se setkaly přímo s datem věnovaným svatému Martinu. Naštěstí pro nás ani letos nepřijel na svém bílém koni, dokonce i Medard se nad námi slitoval a předpovídaný déšť přesunul na neděli, abychom si obchůzku mohly v krásných krojích řádně užít. Děkujeme všem, kteří nás přivítali, pohostili a přispěli našemu hodovému veselí.

Navzdory obrovskému množství konkurenčních akcí se nám i letos podařilo sál zaplnit účastníky z nejrůznějších koutů Moravy. Návštěvníky i ze vzdálenějších míst stále láká naše milá Túfaranka ze Šakvic, kterou zveme každoročně. Stává se také již pomalu tradicí, že k nám přijíždějí přespolní krojovaní, za což jsme moc rády. Zábavu jsme zahájily tradičním nástupem zakončeným vrtěnou a dámskou volenkou, pak muzika hrála jako o život, krátké pauzy jsme poctivě vyplňovaly zpěvem, ke kterému se k naší radosti nebáli přidat ani „civilisté“. O půlnoci jsme muzikanty propustily na večeři, (snad J) potěšily oko hostů připraveným vystoupením a navázaly tradiční diskotékovou vsuvkou. Pak stačilo už jen vyhlásit tombolu a muzika mohla pokračovat v hraní až do brzkých ranních hodin. A když už bylo toho Martina, nesměla v tombole chybět ani pečená husička a doušek svatomartinského vína. Děkujeme sponzorům i obci za podporu našich hodů i Vám všem, že nám zachováváte Vaši přízeň. Budeme se těšit za rok snad zase na viděnou.

Fotogalerie

Za vlasatické ženy - Lenka Pekařová

 

Lampiónový průvod

2.11.2017

  DSCN6253.JPG DSCN6213.JPG

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 se konal již 3. ročník lampiónového průvodu.

V podvečerním čase jsme se sešli před budovou školy, kde proběhlo vylosování výherců ve výtvarné soutěži na téma „Nejkrásnější podzimní obrázek“.

Poté, co byli tři vylosovaní šťastlivci oceněni, jsme se za záře lampiónů vydali k rybníčku, kde na nás všechny čekalo něco dobrého do bříška. Pro naše ratolesti vynikající špekáčky a pro nás „dospěláky“ horký svařáček. Kdo chtěl, mohl si také ozdobit dýni nějakou pěknou malůvkou a odnést si ji domů.

Po celý ten společně strávený čas vládla pohodová a kamarádská atmosféra. A i když jsem se letos zúčastnila této akce poprvé, už teď vím, že příště půjdu zas.

Všem, zejména obci, velké díky

Za rodiče, děti a přátele školy

Fotogalerie

Outulná Jitka

 

Rybářské závody

2.9. - 3.9.2017

                 IMG_3488[1].JPG

Konečně jsme se dočkali a rybníček byl zdárně dokončený a z části napuštěn, proto jsme mohli vysadit první obsádku kapra a začít plánovat první podzimní závody na zrekonstruovaném rybníčku. V sobotu 2.9.2017 ráno před šestou hodinou bylo vše nachystané a připravené na zahájení závodu. Zahájení se ujal pan starosta osobně, který po krátkém proslovu sám závody zahájil. Počasí nám moc nepřálo, ale to u podzimních závodů občas bývá. Ve dvanáct hodin byly závody ukončeny a po sečtení výsledků, byli vyhlášeni vítězové. Celkem se zúčastnilo 55 závodících rybářů. Chytlo se 147 ks bodovaných kaprů a jeden úhoř v délce 60 cm. Největšího kapra chytil pan Josef Provázek st., v délce 66 cm.

První místo a výhru 3 000,- Kč si odnesl pan Jan Procházka s celkovým součtem 611 cm.
Druhé místo a výhru 2 000,- Kč si odnesl pan Miloš Konečný s celkovým součtem 568 cm.
Třetí místo a výhru 1 000,- Kč si odnesl pan Jan Novotný s celkovým součtem 403 cm.

Letos jsme poprvé vyzkoušeli, jestli u nás v obci jsou i mladí rybáři a rybářky a uspořádali jsme pro ně dětské závody, které se konaly v neděli 3.9.2017 od 7.hod. Od rána pršelo, takže jsme nečekali moc hojnou účast, ale některé děti to vůbec neodradilo a stejně dorazily. Závody odstartoval náš dlouholetý vedoucí závodů, pan Uhlíř st. Děti jsme se snažili udržovat v teple a proto jsme jim každou hodinu rozdávali horký čaj. Původně měly být závody ukončeny ve 12 hod, ale pro nepřízeň počasí a domluvě, jsme je ukončili o hodinu dříve. Přesto, že podmínky byly doslova bojové, tak se zúčastnilo celkem 14 chytajících dětí. Ty nachytaly 70 kaprů, z toho největšího chytla Lucie Loubková, měřil 62 cm.

Na prvním místě se umístil Šimon Matuška s celkovým počtem 242 cm.
Na druhém místě se umístila Lucie Loubková s největší chycenou rybou.
Na třetím místě se umístil Štěpán Matoušek s celkový počtem 224 cm.

První tři místa byla oceněná pohárem a drobnými dárky. Ostatní děti si odnesly medaile a drobné dárky. Myslím, že děti při předávání cen zapomněly na to, že jsou promoklé a oči jim zářily štěstím. Všem bych chtěl poděkovat, za účast na závodech a všem organizátorům za přípravu a realizaci závodů. Velké díky patří i sponzorům a paní Boščíkové za sladké občerstvení. Těšíme se na další a tentokrát už na tradiční jarní rybářské závody, na které Vás tímto srdečně zve Rybářský spolek Vlasatice.

Fotogalerie

předseda rybářského spolku
Aleš Klucho

 

Rozloučení s prázdninami

2.9.2017

IMG_3358.JPG IMG_3412.JPG

V sobotu 2. září jsme se sešli na farní zahradě, abychom se spolu s dětmi rozloučili s prázdninami. Náš pán farář odsloužil mši, při které dětem popřál do nového školního roku mnoho úspěchů a rodičům trpělivost. Potom jsme opékali špekáčky a hráli hry, které byly sladce odměněny. Na závěr děti malovaly obrázky, které si můžete prohlédnout na chodbě obecního úřadu. Chtěla bych poděkovat všem, co se na akci podíleli i těm, co přišli a krásně se bavili. A ti, co zde nebyli, bych ráda pozvala na další ročník, aby viděli, na čem se na farní zahradě opékají špekáčky.

Fotogalerie

Zdeňka Furišová

 

Letní kino

27.8.2017

DSCN6183.JPG DSCN6197.JPG

Poslední srpnovou neděli se u nás ve Vlasaticích uskutečnilo již skoro tradiční letní kino. Letos byl na programu film Páni kluci, který je oblíbený snad u všech věkových kategorií. Pro ty nejmenší z nás se promítala i sada kreslených pohádek před začátkem filmu. Pro diváky bylo připraveno drobné občerstvení. Kvůli bláznivému počasí během dne byla připravena i varianta kina v sále, kterou jsme naštěstí ale nemuseli využít, a tak večerní promítání neztratilo své kouzlo letní noci. Příští rok se těšíme minimálně na stejnou účast a další skvělý film od pojízdného kina Biograf 16.

Fotogalerie

Lenka Hubáčková

 

Tenisový turnaj ve čtyřhře

29.7.2017
 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                             
              IMG_20170729_193745.jpg
 
Máme za sebou VI. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře, který se odehrál poslední červencovou sobotu 29.7.2017.
Turnaj začal od brzkého rána, během dne bylo přímo tropické počasí, ale všichni účastníci nechali na kurtu vše. Zápasy měly výbornou úroveň na poměry a podmínky, které máme. Během celého dne bylo zajištěno občerstvení a pro děti k dispozici skákací hrad zdarma. Ozdobou turnaje bylo večerní vystoupení kapely Máš Čas Band, které potěšilo spoustu diváků.
Turnaj vyhráli poprvé Tomáš Pekař a Michal Bíla, kteří po velkém boji porazili dvojici Libor Šulc, Lukáš Wais. Třetí místo vybojovali Marek Outulný, Víťa Veselý. A čtvrté neoblíbené místo získali Pavel Špaček, Josef Lakatoš.
Doufám, že každým rokem bude přibývat stále více účastníků a zájemců o tenis. Dále bych rád poděkoval za finanční podporu Václav Shorný, Pavel Špaček, Libor Šulc a všem sponzorům turnaje, panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu za velkou podporu!!!
 
SPONZOŘI TURNAJE: Hotel Le Café, Starobrno, Stavebniny Vlasatice, Pohostinství Jindřich Kašpárek, Cukrárna Miroslava Maliková, Shorny Transport, Granero Vlasatice s.r.o., MZ sport, TJ Start Vlasatice, Obecní úřad Vlasatice.
 
Jiří Bém

 

Vlasatická letní noc

14. 7. 2017

DSCN5573.JPG DSCN5856.JPG

Začátek prázdnin jsme zahájili akcí - Vlasatická letní noc. Program pro děti začal od 18 hodin a byl velmi pestrý. Při příchodu na obecní dvůr byl přichystán skákací hrad, který byl využit až do samého konce. Byly připravené různé soutěže, kde výhrou byla vynikající dvojitá točená zmrzlina. Děti viděly i show s pejsky a třešinkou na dortu byla dětská diskotéka. K tanci i poslechu hrál Zbyňa Band. Večer byl velmi vydařený a věřím, že i příští rok se sejdeme v hojném počtu jako letos. :-)

Velké díky patří pořadatelům!

Sabina Křivánková

 

Svatba ve Vlasaticích

8.7.2017

2017-07-08 Misa a Ales_185.jpg 2017-07-08 Misa a Ales_212.jpg

I v letošním roce byly prostory Vlasatického zámečku svědkem spojení dvou lidí ve svazek manželský. K tomuto životnímu kroku se rozhodli po dvacetiletém vztahu slečna Michaela Bémová a pan Aleš Klucho. Svatba proběhla v rodinném kruhu ve výjímečné a dojemné náladě v sobotu dne 8.7.2017. Příchod nevěsty za hudebního doprovodu oznámily tři malé družičky. Můj proslov byl zakončen dlouho očekávaným ANO obou snoubenců. Jsem moc rád, že jsem mohl být součástí tohoto svatebního obřadu, jako oddávající, o to víc že oba snoubence osobně znám.

Novomanželům přeji šťastnou a veselou cestu jejich společným životem.

Pavel Procházka

 

Nohejbal 2017

1.7.2017

received_10203223912715326.jpeg

I v letošním roce 1.7.2017 proběhl XV. ročník nohejbalového turnaje o pohár starosty obce Vlasatice. Celkem se do turnaje přihlásilo 10 týmů po třech hráčích, od 15-ti let a výše. Turnaj byl rozlosován do dvou skupin, kde si v jednotlivých skupinách zahrál každý s každým a následně se hrálo formou play off.

Ve finálovém zápase se letošním vítězem turnaje stal tým Skunk Unkovice (J.Feichtinger, L.Měřinský, T.Charvát), který porazil tým SHANGHAI (O. Matuška, R. Outulný, L. Outulný). Třetí místo vybojovali Talpy (L. Kovařík, M. Hrůza, M. Šiška) proti týmu Boston (P.Špaček, P.Lakatoš, P.Veselý, R.Rolák).

Nohejbalový turnaj není pouze akcí sportovní, ale také společenskou. Jde o setkání hráčů a fanoušků, přátel a známých, kteří se doufám dobře bavili, a to i po oficiálním ukončení turnaje, kdy se zapíjel úspěch vítězného týmu.

Závěrem bych rád poděkoval obci Vlasatice za poskytnutou finanční podporu, za propůjčení párty stanů a stolů s lavicemi a ostatním, kteří nám pomáhali. Nemalé díky patří také Lence Pekařové za celodenní péči o náš pitný režim a Pavlovi Cilečkovi a Václavovi Shornému za výborný kotlík.

Již teď se těšíme na XVI. ročník.

Tomáš Slezák

 

 

Jánské hody 2017

24. 6. 2017

 DSCN5094.JPG

Dne 24. 6. 2017 se uskutečnily tradiční Jánské hody. Celý den začal předáním hodového práva a posvěcením hodů v našem kostele. Následně se celá naše skupina 12 párů krojovaných stárků s 25 krojovanými dětmi vydala na průvod vesnicí. Po velmi náročném a velmi horkém dni ocenili ochlazení v bazénech nejen stárci, ale i někteří muzikanti. Přes den i večer nám k poslechu a tanci krásně hrála kapela Sobuláci. Večerní hodovou zábavu zahájila krojovaná chasa i s dětmi společným nástupem. V průběhu večera jsme si pro Vás připravili mašličkové sólo a vtipné půlnoční překvapení. Za všechny stárky bych chtěla poděkovat naší obci a klubu TJ Start Vlasatice za pomoc s organizací, panu Křipačovi a paní Špačkové za doprovod s koňmi po vesnici, panu faráři, kapele Sobuláci a samozřejmě Vám všem, kteří jste nás přišli podpořit. Těšíme se na Vás zase za rok!

Fotogalerie

Lenka Hubáčková

 

Dětský den

2. 6. 2017

 

 

           snímek 034.jpg         snímek 162.jpg

Den dětí ve Vlasaticích byl moc fajn. Celá událost se nesla v rodinné atmosféře. Místo pořádání bylo vzhledem k teplému počasí naprosto perfektní. Úkoly pro děti skvěle nachystané. Nezaskočily ani malé, ani velké. Balónkový klaun se svými výtvory zaujal naše kluky myslím nejvíc. Malování na obličej - paní má můj velký obdiv. Ta nekončící fronta. Naštěstí se na kluky taky dostalo a s pavoučkem na tváři i usínali. V bufetu příjemná obsluha, k tomu super muzika. Bylo to moc fajn. Organizátorům velké díky a budeme se těšit na příští rok.

Iveta Dvořáková

 

Divadelní spolek DIALOG ve Vlasaticích

20.5.2017

      IMG_0206.jpg IMG_0227.jpg

V sobotu 20.5.2017 naši obec navštívil divadelní spolek Dialog z Brna. Připravil si dvě vystoupení, odpoledne pro děti pohádku "O kočičím zpívání" a večer kabaretní show podle hry Jiřího Brdečka "Limonádový Joe". Na pohádku se přišlo podívat asi třicet dětí. Byla plná krásných písniček, měla detektivní zápletku a na závěr představení si děti mohly na podiu zazpívat společně s herci. Večerní představení známého motivu, bylo jak jinak než humorně pojaté. Přišlo se podívat asi padesát diváků a určitě se všem líbilo. Je pravda, že střelbu z pistolí akustika našeho sálu dostatečně nedokázala utlumit, ale rozhodně nám to nepokazilo příjemně prožitý večer. Herci po představení pokračovali v zábavě v naší hospodě, kde do zavíracích hodin zpívali, hráli na kytaru a bavili se.

fotogalerie

Josef Lakatoš

 

Koncert ke Dni matek

14.5.2017

       snímek 094.jpg snímek 268.jpg

14.5. 2017 v neděli jsme spolu s obecním úřadem ve Vlasaticích uspořádali koncert ke Dni matek v sále místní radnice. Na koncertě účinkovali děti od těch nejmenších "CVRČKŮ" až po zkušené starší žáky. Při výběru žáků jsme dali přednost především dětem, které bydlí ve Vlasaticích, aby mohli ukázat své umění v rodné obci. Na koncertě účinkovalo téměř šedesát žáků Ateliéru, které svým vystoupením poděkovali za lásku, starostlivost a péči všem maminkám. Pan starosta pro všechny připravil příjemné prostředí a jak je ve Vlasaticích již dobrým zvykem, bylo nachystáno i občerstvení. Pro každou maminku v publiku byla přichystána kytička k jejich svátku, kterou předávali naši žáci.

Je jen velká škoda, že tak málo místních obyvatel přišlo s námi oslavit tak krásný svátek jako je Den matek i přesto, že všichni měli ve svých schránkách pozvánku. Nezbývá než všem co přišli poděkovat za podporu malých muzikantů a panu starostovi za vše co pro obec dělá.

fotogalerie

Za Hudební ateliér Mgr. Pavel Kratochvíl

 

Žehnání motorkám

13.5.2017

 snímek 426.jpg snímek 485.jpg

Také v letošním roce se konalo, možná se dá již říci tradiční, žehnání motorkám. Sobotní počasí bylo pro tuto akci jak stvořené a po poledni se již začali sjíždět motorky z celého okolí. Pro zúčastněné připravili manželé Fuksovi občerstvení ve Vlasce, za což jim moc děkujeme. Ve čtrnáct hodin zahájil farář pan Svoboda Mši Svatou a poté všechny motorky jednu po druhé posvětil. Asi hodinová vyjížďka po Mikulovském kraji byla krásným zakončením tohoto dne a doufám, že rok 2017 bude pro všechny zúčastněné motorkáře beznehodový.

fotogalerie

Libor Šulc

 

Svatba ve Vlasaticích

13.5.2017

      snímek 272.jpg snímek 377.jpg

Podruhé jsem měl příležitost ve Vlasaticích oddávat.Obřad se tentokrát konal v naší nově vyzdobené obřadní síni.

Po delším soužití se Lenka Špačková a Karel Rouča v úzkém rodinném kruhu rozhodli pro uzavření manželství. O hudební doprovod celého svatebního obřadu se postarali žáci ateliéru Mgr. Pavla Kratochvíla. Vystoupení malých zpěváčků dojalo všechny přítomné a tím vytvořilo nezapomenutelnou atmosféru.

Novomanželům přejeme do dalších let hodně štěstí zdraví a lásky.

Pavel Procházka

 

Vítání občánků

13.5.2017

            snímek 081.jpg          snímek 165.jpg

Na jaře letošního roku jsme přivítali tři nové občánky Vlasatic. Premiéru měla nově vyzdobená obřadní síň, kterou si můžete prohlédnout na fotografiích. Samotné vítání mělo velmi sváteční a výjimečnou atmosféru. Tuto atmosféru nám pomohli navodit žáci a učitelé hudebního ateliéru Mgr. Pavla Kratochvíla svým dojemným hudebním doprovodem. Mezi nové občany Vlasatic jsme přivítali tři krásné holčičky. Rodičům přeji, ať vám děti rostou do krásy a k radosti.

fotogalerie

Pavel Procházka

 

Výstava vín

15. 4. 2017

  17948681_1325714894148912_1166552798_o.jpg

Letošní výstava vín, která se konala 15. dubna byla 30. ročníkem. Na tuto výroční akci se podařilo zajistit 273 vzorků vín. Z toho bílých 192 a červených 81. Vinaři, kteří poskytli svoje vzorky vín si zaslouží poděkování. Vína poskytují zdarma a výstav, kterých se v okolí účastní je hodně. Šampionem bílých vín se stalo Rulandské šedé, Hovězák A-R, Unkovice a v červených odrůdách nejvíce vynikl Cabernet Cortis od ing. Fučíka Pavla z Branišovic. Zúčastnilo se asi 150 návštěvníků, kterým k posezení u vína zahrála Starobřeclavská cimbálová muzika. Dík patří výstavnímu výboru a obecnímu úřadu. Na závěr bych se zmínil, že společenskou akci, jakou je výstava vín, by si neměli dva pozdní návštěvníci plést s výstavou drobného ptactva.


Jiří Studeník

 

Ostatková zábava

25. 2. 2017

     ostatky2017_1.jpg       ostatky2017_2.jpg

Dne 25. února 2017 Klub důchodců opět pořádal již tradiční masopustní průvod po vesnici a večerní ostatkovou zábavu spojenou s maškarním plesem. Masopustní průvod se podle mého názoru vydařil, za co bych chtěla poděkovat nejenom zúčastněným maskám, ale i všem občanům za krásné přivítání u svých domovů, bohaté občerstvení a finanční příspěvek. Večerní maškarní ples byl také vydařený, což potvrzuje hojná účast návštěvníků, kteří se jistě dobře bavili. Současně bych ráda chtěla poděkovat i všem spoluobčanům a sponzorům za dary do tomboly.

Eva Hubáčková

Dětský karneval

19. 2. 2017

IMG_2809.JPG

Jako každý rok se u nás konal dětský karneval. Sešla se tu spousta dětí převlečených do nejrůznějších kostýmů známých i méně známých pohádkových postav, hrdinů, vojáků a zvířátek. Určitě bych vyzvedl tvůrčí kreativitu některých rodičů ,kteří si dali práci při vytvoření kostýmů pro své děti. Zaslouží si pochvalu. Pro děti byla připravena spousta soutěží a zábavy, správná atmosféra byla navozena hudební produkcí, kterou zajistil Zbyněk Hroudný, za což mu velmi děkujeme.Všechny děti si odnesli malý dárek a kapsu plnou sladkých odměn. Nálada zde byla skvělá a karneval se jako vždy vydařil. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu karnevalu. Již teď se těším na příští rok.

Tomáš Konečný

7. Školní ples

     cb073b7ddd5d6d4f9823384.jpg    f17172385582e2cf691b017.jpg

11.2.2017

7.je za námi. Přípravy byly opět veliké. Ve škole i v tanečním kroužku. Pod vedením Ivety Mičkové a Lenky Hubáčkové nacvičila Yveta Jančářová, Anna Marie Dufková, Kateřina Furišová, Michaela Roučová a Tereza Vašíčková plesovou variaci „Zbylo nás pět.“

Chřipková epidemie se bohužel podepsala na počtu bavících se hostů, ale při dobré dechovce, kterou jako každý rok bravurně zahrál Dechový orchestr Amatéři z Dobšic, jsme si to všichni náramně užili. Nechyběl ani Černej Kašel se svými hity 80. a 90. let minulého století.

Tombola byla bohatá, takže každý měl možnost vyhrát nějakou drobnost. Touto cestou bych chtěla poděkovat těm rodičům, kteří zareagovali na naši prosbu a přispěli malým darem. Jsou to paní Jarmila Konečná, Silvie Puttersteinová, Lenka Špačková, Michaela Procházková, Markéta Vodáková, Hana Řezáčová. Děkujeme.

Děkuji žákům školy za přípravy v sále obecního úřadu, především Michalu Hartmanovi, Aleně Kovaříkové a Pavlu Špačkovi, kteří obětovali i část svého volného času. Dále děkuji panu školníku Feichtiengerovi a paní Evě Sedlákové za vzorně odvedenou práci v bufetu, našim šatnářkám Daně Fuksové a Tereze Doležalové, paní učitelce Gašperákové u vstupenek, paní učitelce Dagmar Flodrové za prodej lístků do tomboly a její samotný průběh a paní učitelce Lucii Flodrové za výzdobu sálu.

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

Sousedský turnaj ve florbalu

29. 1. 2017

20170129_120528.jpg 20170129_121326.jpg

Velmi zajímavý třetí turnaj soutěže "Sousedská Liga" ročníku 2016/2017 mají již za sebou naši malý florbalisté, kteří navštěvují florbalový kroužek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlasatice pod vedením pana Filipa Ramšáka. Hráčům se podařilo vybojovat krásné a těsné druhé místo. Takové umístění tento mladý tým získal vůbec poprvé, díky své urputné snaze za zlepšením florbalových dovedností a skvělému výkonu na výše zmíněném turnaji. Radost a nadšení z úspěchu děti dále motivuje v jejich nasazení a tvrdé práci za dalšími cíli, například první místo. Podaří se jim to? Přejeme hodně štěstí.

Trenér - Filip Ramšák

 

Turnaj ve stolním tenise

28.1.2017

IMG_20170128_182152[1].jpg

Tak jsme po roční pauze uspořádali lll. ročník turnaje ve stolním tenise. Akce se konala 28. ledna ve Vlasaticích na obecním sále. Přihlásit se mohli všichni občané z Vlasatic a jejich známí. Turnaje se účastnilo 31. hráčů různého věku. Za startovné bylo pro hráče připraveno bohaté občerstvení za které bych chtěl poděkovat hotelu Le Café. Během dne hráči odehráli základní skupiny o nasazení do vyřazovací části turnaje.Turnaj probíhal od ranních hodin až do pozdního večera. Všichni si dosyta zahráli a společně se dobře pobavili. Na prvním místě se umístil vítěz dvou předešlých ročníků Libor Šulc, na druhém místě Otta Pitra, třetí místo Marek Outulný a čtvrté místo Pavel Špaček. Akce se mimořádně povedla dle ohlasu účastníků turnaje.
 
Chtěl bych poděkovat panu starostovi za podporu a pomoc při pořádání turnaje.
 
Jiří Bém

 

Myslivecký ples

21.1.2017

ms_ples_05.jpg ms_ples_06.jpg

Rok se s rokem sešel a máme tu opět tradiční Myslivecký ples, který se konal 21. ledna na sále Obecního úřadu.

Členové Mysliveckého spolku se tento rok opravdu snažili, aby ples vypadal co nejlépe. Byli jsme proto rádi, že na letošní ples zavítalo 116 hostů.Plesovou atmosféru podpořila kapela Trio Relax, kterou jsme mohli slyšet i na jiných akcích v naší obci.

Chtěl bych tímto poděkovat členům Mysliveckého spolku a sponzorům, kteří se podíleli na přípravě Mysliveckého plesu, a doufám, že příští ples bude stejně vydařený jako ten letošní.

Jiří Homolka

 

Tříkrálová sbírka 2017

7. 1. 2017

kli.jpg

Hned první sobotu nového roku 2017 se opět sešli vlasatičtí TŘI KRÁLOVÉ, aby obešli vesnici s koledou. Byli jsme rozděleni do tří skupin – vždy jeden zaregistrovaný dospělý a děti. A protože nám letos hodně mrzlo, byli jsme rádi, že se rychle vracíme do vytopených domovů. Chtěla bych všem vlasatickým občanům poděkovat za obrovskou dobrosrdečnost, s jakou se každý rok účastní tříkrálové sbírky a za ochotu přispět neznámým lidem, kteří jsou v nouzi. Do kasiček jsme letos nadělili krásných 17.177,- Kč . Pro ty, kteří by snad chtěli přispět i během roku, zřídila Charita ČR i účet nebo můžete poslat dárcovskou sms na zvl. číslo 87777 ve tvaru sms KOLEDA. Cena jedné sms je 30,- Kč, na konto tříkrálové sbírky je 28,50 Kč. Všem lidem dobré vůle krásný nový rok 2017.

Zdeňka Furišová