OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Úřední deska > Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě

Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvěVyvěšeno: 3. 11. 2023
Sejmuto: 21. 11. 2023

Záměr uzavření Dodatků č. 1 k Pachtovním smlouvám

Pachtovní smlouvy byly uzavřeny mezi propachtovatelem Obcí Vlasatice

a  

  1. pachtýřem, obchodní společností FirstFarms Granero s.r.o.,se sídlem č.p.419, 691 30 Vlasatice, IČ: 454 78 295, kdy předmětem pachtu je pozemek p. č. 8165 – orná o výměře 58423 m 2,
  2. pachtýřem, obchodní společností FirstFarms Granero s.r.o, se sídlem č.p.419, 691 30 Vlasatice, IČ: 454 78 295, kdy předmětem pachtu je pozemek p. č. 8163 – orná o výměře 73611 m 2,

to  jako jednotlivé předměty pachtu ve vlastnictví Obce Vlasatice jako propachtovatele, zapsané až dosud mj. na LV č.10001 pro katastrální území Vlasatice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Smluvní strany mají záměr uzavřít ke každé shora uvedené smlouvě Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě, kdy tímto dodatkem bude:

-   změněna doba trvání Pachtovní smlouvy – na dobu určitou, a to do 30. 9. 2027

-  změněna výše pachtovného, které v souladu s Ceníkem obce Vlasatice schváleném Usnesením č.2022/5/10 na zasedání Zastupitelstva obce Vlasatice dne 06.12.2022, s účinností od 01.10.2023 činí částku ve výši 0,70,-Kč/m2/rok. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit nebo podat své nabídky písemně na adresu Obce Vlasatice do 21. 11. 2023. Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny. Obec Vlasatice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 11. 2023 9:09